სამსახური და კარიერა - rogor.ge

როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი, რომელიც მიიქცევს დამსაქმებლის ყურადღებას

ეს არის მოკლე ტექსტი, რომელიც განმარტავს, თუ რატომ უნდა განიხილოს თქვენი კანდიდატურა კომპანიამ. შესაფერისი ტექსტი არ იძლევა დასაქმების გარანტიას, მაგრამ გეხმარებათ გამოირჩეოდეთ სხვა კანდიდატებისგან.

როგორ მოიქცეთ თუ პროფესიის შეცვლა გადაწყვიტეთ - 5 რჩევა

პროფესიის შეცვლის გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს საინტერესო, მაგრამ რთული საქმე. ჩვენ გთავაზობთ ხუთ რჩევას, რომელიც დაგეხმარებათ ამ პროცესის გამარტივებაში.

როგორ გაიგოთ ღირს თუ არა სამუშაოდ იმ კომპანიაში დაბრუნება, საიდანაც ერთხელ უკვე წამოხვედით

იმ ადგილზე სამუშაოდ დაბრუნებას, საიდანაც წამოხვედით, აქვს როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი მხარეები. ადეკვატურად შეაფასეთ თქვენი მდგომარეობა.

როგორ გავხადოთ სამსახურში შესვენება უფრო ნაყოფიერი

სტატიაში გაიგებთ, თუ როგორ შეიძლება დაისვენოთ სამსახურში (საქმისგან) ნაყოფიერად ისე, რომ სასარგებლო იყოს ტვინისათვის, ორგანიზმისთვის და ფსიქიკისთვის. როგორც კი გამოგიჩნდებათ თავისუფალი დრო, გამოიყენეთ ის მაქსიმალურად რაციონალურად და სასარგებლოდ.

როგორ მოვიქცეთ თუ პროფესიის შეცვლა გვინდა? – HR პროფესიონალის რჩევები

იმ საქ­მი­სად­მი სიყ­ვა­რუ­ლი და ინ­ტე­რე­სი, რა­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად ვა­კე­თებთ, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ნა­პი­რო­ბებს ჩვენს პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბას და აი­სა­ხე­ბა ჩვენს მო­ტი­ვა­ცი­ა­ზე. თუ ვფიქ­რობთ, რომ რე­ა­ლუ­რად, იმის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სის სფე­რო გვაქვს, რა­საც ახლა ვა­კე­თებთ და პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლა სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბო­და, სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ­დე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი უნდა გა­ვი­ა­როთ.

პა­ლიტ­რა ჰოლ­დინ­გის ადა­მი­ა­ნუ­რი კა­პი­ტა­ლის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და პრაქ­ტი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის დი­რექ­ტო­რი თე­ო­ნა კუ­პა­ტა­ძე გან­მარ­ტავს, რომ პრაქ­ტი­კა­ში მსგავ­სი შემ­თხვე­ვა არა­ერ­თხელ ჰქო­ნია და კან­დი­და­ტე­ბის მხრი­დან უნა­ხავს რო­გორც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, ისე არას­წო­რად და­გეგ­მი­ლი ნა­ბი­ჯე­ბიც. სწო­რედ ამი­ტომ HR პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი გვი­ზი­ა­რებს რე­კო­მენ­და­ცი­ებს, რა უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, თუ პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლა გვსურს.

როგორ აირჩიოთ პროფესია, თუ არ იცით რა გსურთ

პროფესიის არჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ნაბიჯია, რომელზეც დიდწილად არის დამოკიდებული მომავალი კეთილდღეობა. ამიტომ გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა გადაწყვიტოთ რომელ სფეროში გსურთ მუშაობა, რათა მიიღოთ არა მხოლოდ მატერიალური, არამედ მორალური კმაყოფილებაც.

6 ნაბიჯი, თუ როგორ მოითხოვოთ ხელფასის მომატება

გირჩევიათ მიწაში ჩაწვეთ, ვიდრე თქვენს უფროსს ხელფასის გაზრდა მოსთხოვოთ? შესაძლოა ჩვენი რჩევები დაგეხმაროთ პრობლემის მოგვარებაში.

როგორ ვიმუშაოთ სახლიდან ინტერნეტის გარეშე

ფულის შოვნა სახლში ჯდომისას და თუნდაც ინტერნეტის გარეშე, ერთი შეხედვით რაღაც უცნაური და მოძველებული ჩანს. მიუხედავად ამისა, არიან მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიები - პენსიონერები, სოციალურად დაუცველი პირები, ზოგიერთი დიასახლისი და მრავალშვილიანი დედა, ვისთვისაც ეს საკითხი აქტუალური რჩება.

როგორ მიაღწიო წარმატებას ნებისმიერ სფეროში - 10-80-10 წესის დახმარებით

ცნობილი პარეტოს კანონი მნიშვნელოვანია პროფესიული და პიროვნული განვითარებისთვის. იგი ეფუძნება იტალიელი ეკონომისტის ვილფრედო პარეტოს დაკვირვებას, რომელმაც ერთხელ შენიშნა, რომ დარგული ბარდის 20% იძლევა მოსავლის 80%-ს და მან დაასკვნა - ძალისხმევის 20% იძლევა 80% შედეგს. თანდათანობით, პარეტოს კანონი გაფართოვდა 10-80-10 წესამდე. მასში ნათქვამია, რომ ადამიანები იყოფა სამ კატეგორიად: 10% არის ნამდვილი ლიდერი, 80% არის ქმედუნარიანი და პასუხისმგებელი, ხოლო კიდევ 10% არის არაპროდუქტიული მუშა.

მარტივი რჩევები, თუ როგორ გახდეთ ფრილანსერი

ინტერნეტ ინდუსტრიის განვითარებამ ზოგიერთი კატეგორიის თანამშრომლებს საშუალება მისცა შეამცირონ სამუშაო ოფისში ყოფნის დრო ან მთლიანად გადაერთონ დისტანციურ სამოშაო რეჟმზე.მსოფლიოში ფრილანსერებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება, შესაბამისად, ადამიანების დაინტერესებაც მატულობს მის მიმართ. ბევრი ირჩევს ფრილანსირებას, როგორც შემოსავლის მთავარ წყაროს.

როგორ ვიშოვოთ სამსახური - 10 რჩევა

უმუშევრობა თანამედროვე საზოგადოების ყველაზე აქტუალური პრობლემაა. მის გამომწვევ მიზეზებს შორის, ერთ-ერთია ვაკანსიისა და სამუშაოს მაძიებლის ოპერატიულად დაკავშირების პრობლემა. ეს უკანასკნელი, ხშირად სამუშაოს მაძიებლის პასიურობას, სამუშაოს ძებნისა და თვითპრეზენტაციის უნარების არარსებობას უკავშირდება.

როგორ ვიმუშაოთ უცხოელ დამკვეთებთან - 6 კითხვა, რომელიც აწუხებთ ფრილანსერებს

ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ მიიღოთ ფული და რა გჭირდებათ უცხოელ კლიენტებთან მუშაობისას. გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი გამოცდილი ფრილანსერი ცდილობს ამის მიღწევას. თუმცა სანამ პორტფოლიოს შეადგენთ, უნდა გაარკვიოთ ძირითადი საკითხები.

როგორ გამოვიმუშაოთ დროის სწორად განაწილების უნარი

ალბათ, ბევრჯერ გიკითხავთ თქვენი თავისთვის, რა არის წარმატებული ადამიანების საიდუმლო და რას აკეთებენ ისინი განსხვავებულად. პასუხი ზუსტად იმდენგვარია, რამდენი წარმატებული ადამიანიც არსებობს, ყველა გზას წარმატებისკენ თავისი ,,ფორმულით” გადის, თუმცა, ცხადია, ამ ფორმულაში ერთ-ერთი უნთავრესი პუნქტი, დროის სწორად განაწილების უნარია.

თუ მიგაჩნიათ, რომ დროის სწორად განკარგვა თქვენი ძლიერი მხარე არაა, ნუ იდარდებთ, ამ უნარის გამომუშავებას სისტემატური და თანმიმდევრული შრომით შეძლებთ.

როგორ?

როგორ მიიღო გრანტი შენი იდეის განსახორციელებლად

გრანტი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, როდესაც იდეის განსახორციელებლად საჭიროა ფინანსური მხარდაჭერა. გრანტი არის უსასყიდლო სუბსიდია, ანუ თანხა გაცემულია უპროცენტოდ, დაბრუნების ვალდებულების გარეშე, თქვენ უბრალოდ უნდა შეატყობინოთ რაში დახარჯეთ.

როგორ მოვიფიქროთ იდეები სტარტაპისთვის - 10 სტრატეგია

21-ე საუკუნე უამრავ შესაძლებლობას სთავაზობს ადამიანს, დღეს შედარებით მარტივია წამოიწყო და განავითარო საკუთარი საქმე. მთავარი მონდომება და პირველი ნაბიჯის გადადგმაა. თუ თქვენც მათ შორის ხართ, ვინც დიდი ხანია ოცნებობს წამოიწყოს სტარტაპი, მაგრამ ყოყმანობს ან არ იცის, რა და როგორ გააკეთოს, გთავაზობთ 10 რჩევას, რომლებიც, ერთი მხრივ, დაგარწმუნებთ მოქმედების აუცილებლობაში, ხოლო, მეორეs მხრივ, მოგცემთ ღირებულ რჩევებს სტარტაპის წამოსაწყებად.