კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ შევქმნათ დიაგრამა Excel-ში (2003)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

დიაგრამის შესაქმნელად Excel-ში არსებობს უამრავი ფუნქციები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამოირჩიოთ უამრავი დიაგრამის სახეობიდან ერთ-ერთი, დაუმატოთ გარკვეული მონაცემები დიაგრამაში, დააფორმატოთ ე. წ. ლეგენდა და ა. შ. მაგალითისთვის ავაგოთ დიაგრამა კერძოდ, შემოსავლების და გასავალისთვის.

 

საფეხურები

 1. 1 > გამოყავით ინტერვალი A3-G3, რომელთა მნიშვნელობები (თვეების დასახელება) გამოყენებული იქნება, როგორც X ღერძის დასახელება.
  > დააჭირეთ კლავიშს Ctrl კლავიატურაზე. გამოყავით ინტერვალი A10-G10. კლავიშს Ctrl-ს ხელი არ აუშვათ.
  > გამოყავით ინტერვალი A17-G17 და მხოლოდ ამის შემდეგ აუშვით ხელი კლავიშს Ctrl.
  > ინსტრუმენტების პანელში დააჭირეთ ღილაკს ChartWizard (დიაგრამების ხელოვნება). ამის შემდგომ, ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა. მოცემული ფანჯრიდან ვირჩევთ დიაგარამის ტიპს Column (სვეტები). შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს Next. გამოჩნდება ახალი ფორმის დიალოგის ფანჯარა. შემდეგ კიდევ ერთხელ იგივე ღილაკი.

  ცხრილის მონიშვნა დიაგრამისთვის
  დიაგრამის ფანჯარა 1

 2. 2 მოცემულ დიალოგურ ფანჯარაში შესაძლებელია დიაგრამის სხვადსხვა პარამეტრების დაყენება. მაგ: დიაგრამის დასახელების ჩაწერა (Title) და კიდევ ერთხელ Next.
  ეკრანზე გამოჩნდება მზა დიაგარამა. დიაგრამის წარწერების რედაქტირება შესაძლებელია, თუ მასზე დავდგებით მაუსის კურსორით, მაუსის მარჯვენა ღილაკი და კონტექსტურ მენიუში ვირჩევთ რედაქტირების ბრძანებას Format. აქ შესაძლებელია ფონტის, ფონტის ზომების შერჩევა, წარწერების დახრის კუთხის რეგულირება და ა. შ.

  დიაგრამის ფანჯარა 2


  დიაგრამის ფანჯარა 3


  დიაგრამის ფანჯარა 4

 3. 3 ბეჭდვა
  ვიდრე დავბეჭდავდეთ, შესაძლებელია დოკუმენტის ფორმის წინასწარ ნახვა. ამისათვის ინსტრუმენტების პანელში ვაჭერთ ღილაკს Print Preview (ბეჭდვის წინ ნახვა). თუ გვაწყობს მიღებული სახე, მაშინ ვაჭერთ ღილაკს Close (დახურვა) და ვუშვებთ ბეჭდვაზე (ინსტრუმენტების პანელში ღილაკი Print).


 4. 4 როგორ შევქმნათ ცხრილი Excel-ში (2003)