ფინანსები და ეკონომიკა

მენეჯმენტი

როგორ შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)

როგორ შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ბიზნეს-გეგმა-ეს არის პროგრამა, რომელიც აღწერს კომპანიის საქმიანობას, პროდუქტზე, მომსახურებაზე, იმფორმაცია წარმოებაზე და ასევე ორგანიზაციის ეფექტურობაზე. სწორი დაგეგმარება ხელს უწყობს ფირმის სწორი მუშაობა და მოგების გაზრდა. სერიოზულად მიუდექით ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, რადგან შემდეგი წლები ფირმა იმუშავებს თქვენს მიერ გაწერილი გეგმით.

 

საჭირო მასალები/ხელსაწყოები:

 • სასწავლო თვალსაჩინოება
 • მეთოდოლოგიური ლიტერატურა

საფეხურები

 1. 1 გადაწყვიტეთ ბიზნეს იდეა, რომ ეს სწორედ ის არის რაც თქვენ გინდათ. შეაფასეთ თქვენი უნარი და იმის მიხედვით განახორციელეთ იგი პრაქტიკაში.
 2. 2 დააზუსტეთ მიზანი რისთვისაც წერთ ბიზნეს გეგმას: ჩამოაყალიბეთ ფირმის საქმიანობის თანმიმდევრობა, შეისწავლეთ მომხმარებლის მოთხოვნილება, სწორად განსაზღვრეთ დაფინანსების წყაროები. გადაწყვიტეთ თქვენი ბიზნეს გეგმის მიმართულება: ბანკი, ინვესტორი ან შექმნილია მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის.
 3. 3 შეისწავლეთ ინფორმაცია მეწარმეობაზე. მოიშველიეთ სახელმძღვანელოები, თუ ეს არის შესაძლებელი მიიღეთ კონსულტაცია ბიზნეს ცენტრებში. სასარგებლო იქნება გაიაროთ სამეწარმეო კურსები. ისინი მოგცემენ საჭირო ინფორმაციას ბიზნესის დაგეგმარებაზე.
 4. 4 შეადგინეთ უხეში პირველადი გეგმა თქვენი ბიზნეს გეგმის. აღნიშნეთ რას დაწერთ, რომელ ნაწილში გააკეთებთ გათვლებს. დაიწყეთ უფრო სიღრმისეული მუშაობა თითოეული გეგმის ფუნქტზე. ამ პუნქტში უმჯობესია გავიაროთ კონსულტაცია: იურისტთან, საგადასახადო სპეციალისთან, ეკონომისთან.
 5. 5 აუცილებლად შეისწავლეთ მომხმარებლის მოთხოვნილებები. რაც უფრო მეტი იქნება პოტენციური მომხმარებელი, მით უფრო მომგებიანი იქნება თქვენს მიერი გაწერილი გეგმა. ასევე საჭიროა შევისწავლოთ კონკურენტები და მათი გამოცდილება რათა გავაკეთოთ პროგნოზირება სამომავლო შეცდომებზე.
 6. 6 აირჩიეთ ბიზნესის ფორმა (იდმეწარმე, შპს, სპს, სააქციო საზოგადოება და ა.შ.). ბიზნეს გეგმისთვის შეარჩიეთ მაქსიმალურად ბევრი და საჭირო ინფორმაცია, გიჩვენებთ თქვენ ცოდნას არჩეულ სფეროში და დაგეხმარებათ მუშაობაში: აღწერა ტექნოლოგიის აღწერაში, კრედიტის გადახდის გრაფიკი და ა.შ. ეს მონაცემები სამომავლოდაც დაგჭირდებათ.
 7. 7 შეაფასეთ თქვენი რესურსები, რომელიც გაქვთ ამ მომენტში. რა არის კიდე საჭირო და სად აიღებთ დანარჩენს, რა პირობით. მიუთითეთ საჭიროა თუ არა პერსონალის მოზიდვა. თუ საჭიროა მოზიდვა, რა მოთხოვნილებაა "დეფიციტურ" პროფესიონალ კადრებზე, მოიფიქრეთ რა პირობებს შესთავაზებთ მათ, რომ გადრჩნენ მოგებაში ვიდრე არიან თქვენ კონკურენტებთან.
 8. 8 გაანალიზეთ და გამოთვალეთ შესაძლო ხარჯები წყალზე, ელექტრო ენერგიაზე, კომუნიკაციაზე. ასახეთ თქვენი გამოთვლები ბიზნეს გეგმაში. ყველაზე ხშირად კომპანიის საქმიანობა არ იწყება ან პრობლემას უქმნის გარემოს დაბინძურების, სანიტარიული და სხვა ზედამხედველობის ორგანოები. ეს, რომ არ მოხდეს, ბიზნეს გეგმაში აღნიშნეთ გჭირდებათ თუ არა ზემოთ აღნიშნული ორგანოების დასტური თქვენ საქმიანობაში.
 9. 9 მიუთითეთ თქვენი ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეები გეგმაში. რითი იქნება ის განსხვავებული კონკურენტ ფირმებისგან. შეაფასეთ შესაძლო რისკები და მისი გადაჭრის გზები. მარკეტინგული კამპანიის საფუძველზე გაეკეთეთ ოპტიმისტური და პესიმისტური პროგნოზები თქვენი კომპანიის. ეს საჭიროა პირველ რიგში იმიტომ, რომ ვუთვალთვალოთ კომპანიის განვითარების დინამიკას, მეორე მხრივ შევაფასოდ შესაძლო დანაკარგები, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში კრედიტი დასაფარი იქნება. მარკეტინგული საქმიანობა მოიცავს: იდენტიფიკაცია შესაძლო ნიშების, პროდუქტის ან მომსახურების შემუშავება, რომ დააკმაყოფილონ მომხმარებელთა მოთხოვნები, პროდუქტის ბაზარზე წინ წაწევა, ფასების შერჩევა მომსახურეობაზე ან პროდუქტზე და ა. შ.
 10. 10 ბიზნესის გეგმის შემუშავების შემდეგ, თავ ფურცელზე იწერება ფირმის სახელწოდება და დამფუძნებელის გვარი. მოკლედ იწერება ფირმის არსი, მიზანი (გარდა მოგებისა), ბოლოს ვის მიერ და როდის იყო შემუშავებული ბიზნეს გეგმა.
  თქვენს წინ იქნება უკვე გამზადებული ბიზნეს გეგმა თავისი გათვლებით, გაგიადვილებთ კორექტირება მოახდინოს თქვენი მიზნების, მეთოდები მიზნის მისაღწევად, სახსრები რომლებიც დაეხმარებიან ბიზნესის განვითარებაში.

გაფრთხილებები

 • მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ მოსალოდნელი მოთხოვნილების ცვლილებებზე, მაგალითან მოდის ან გემოვნების შეცვლის მიზეზით