როგორია 14 თვისება, რომელიც ეხმარება კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას - rogor.ge

როგორია 14 თვისება, რომელიც ეხმარება კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას

დაკვირვება

ეს არის ბავშვობაში შეძენილი ერთ-ერთი პირველი უნარი. იგი მოიცავს დეტალების შემჩნევისა და გრძნობების გამოყენებით მონაცემების შეგროვების უნარს. შედეგად, ჩვენი დაკვირვებები იწვევს საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბებას და რეალობის უფრო ღრმა გააზრებას.

ობიექტურობა

შეუძლებელია იყო 100%-ით ობიექტური, რადგან ჩვენზე დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი მსოფლმხედველობა და წარსული გამოცდილება. მიუხედავად ამისა, ყოველთვის შეეცადეთ შეხედოთ სიტუაციას რაც შეიძლება მიუკერძოებლად და გააანალიზოთ იგი. ფოკუსირდით ფაქტებზე და შეაფასეთ არსებული ინფორმაცია. ეცადეთ, სხვისმა ემოციებმა და თქვენმა გრძნობებმა არ იმოქმედოს თქვენს მსჯელობაზე.

ცნობისმოყვარეობა

სამყაროსა და მათ გარშემო მყოფი ადამიანებისადმი ინტერესი მრავალი ლიდერის თვისებაა. სწორედ ეს გვეხმარება ვიყოთ გახსნილი სიახლეების მიმართ და გვიბიძგებს გავიღრმავოთ ცოდნა. ნუ მიიღებთ ყველაფერს თავისთავად, არამედ მუდმივად იფიქრეთ, რატომ მუშაობს ყველაფერი ისე, როგორც ხდება.

თვითანალიზი

ეს არის ასახვა თქვენი აზროვნების პროცესების სტრუქტურაზე. თვითანალიზი გაძლევს იმის გაგებას, თუ რამდენად ყურადღებიანი ხართ თქვენს შესაძლო მცდარ შეხედულებებზე. ეს გეხმარებათ შეისწავლოთ თქვენი შინაგანი აზრები, გრძნობები და შეგრძნებები.

ანალიტიკური აზროვნება

ინფორმაციის ანალიზის უნარი მნიშვნელოვანია ნებისმიერ საკითხში: ხელშეკრულების გაფორმებისას, ანგარიშის ან ბიზნეს გეგმის წერისას, თუნდაც ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარებისას. ამისათვის თქვენ უნდა დაშალოთ ინფორმაცია მის შემადგენელ ნაწილებად და შეაფასოთ როგორ ფუნქციონირებენ ისინი ერთად და ცალ-ცალკე. ანალიზი უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე დაკვირვებას, შეგროვებას და შეფასებას. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიტანოთ ობიექტური დასკვნა.

როგორია ფსიქოლოგიური მოუმწიფებლობის 6 ნიშანი

მცდარი წარმოდგენების ამოცნობის უნარი

მოძებნეთ თქვენი რწმენის მტკიცებულება და შეამოწმეთ არის თუ არა თქვენი ცოდნის წყარო სანდო. ეს ხელს შეუწყობს მცდარი წარმოდგენების იდენტიფიცირებას, რომლებიც ხშირად შეუმჩნეველი რჩება და ამახინჯებს ჩვენს აღქმას.

ნებისმიერი ინფორმაციის შეფასებისას იფიქრეთ იმაზე, თუ ვინ შეიძლება ისარგებლოს ამით. არის რაიმე ფარული სარგებელი წყაროსთვის? არსებობს ფაქტები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ამ ინფორმაციას?

ინფორმაციის მნიშვნელობის განსაზღვრის უნარი

ერთ-ერთი მთავარი სირთულე არის იმის გაგება, თუ რა ინფორმაციაა განსაკუთრებით აქტუალური და მნიშვნელოვანი კონკრეტულ სიტუაციაში. ყველა შემომავალი მონაცემი თავიდან ღირებული ჩანს, მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის დადასტურებული. იფიქრეთ იმაზე, არის თუ არა ინფორმაციის წყარო რელევანტური და მიუკერძოებელი.

თანაგრძნობა

თანაგრძნობა შეიძლება ზედმეტი ჩანდეს კრიტიკული აზროვნებისთვის, რადგან სენტიმენტალურობა და ემოციურობა ამახინჯებს ჩვენს აღქმას. მაგრამ თანაგრძნობის გარეშე ყველაფერს მხოლოდ მშრალი მონაცემებისა და ფაქტების თვალსაზრისით განვიხილავთ. ეს შეხედულება სწრაფად ვრცელდება ყველა სფეროში და ჩვენ ვიწყებთ ყველაფერში ეჭვის შეტანას.

იმისათვის, რომ ეფექტურად იფიქროთ კრიტიკულად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ადამიანური ფაქტორი. არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ წინაშე არსებულ სიტუაციებში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მონაცემები, არამედ ხალხიც.

ქედმაღლობის ნაკლებობა

აღიარეთ თქვენი შეცდომები და ნუ გააზვიადებთ თქვენს ძლიერ მხარეებს. საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეების ცოდნა კრიტიკული აზროვნების მნიშვნელოვანი ელემენტია. ასე რომ, დაუფიქრებლად ნუ უარყოფთ სხვის აზრს. შეეცადეთ შეამჩნიოთ, როდესაც ცდებით და მზად იყავით შეცვალოთ თქვენი შეხედულებები საჭიროების შემთხვევაში.

სტატუს-კვოს გამოწვევის სურვილი

არ დაკმაყოფილდეთ ტრადიციული მეთოდების გამოყენებაზე მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ადრე მიჰყევით. მოძებნეთ გონივრული პასუხები და მეთოდები, რომლებიც ითვალისწინებენ ყველა არსებულ ინფორმაციას. სტატუს-კვოს გამოწვევის ეს მზადყოფნა შეიძლება პროვოკაციულად ჩანდეს, მაგრამ ის ინოვაციური მიდგომების საფუძველია.

გახსნილობა ყველაფერი ახლის მიმართ

ნუ გააკეთებთ ნაჩქარევ დასკვნებს. მიუდექით თითოეულ სიტუაციას ღია გონებით და მიიღეთ სხვა ადამიანების შეხედულებები და მოსაზრებები. არ დაიჭიროთ მხარე, სანამ არ გაიგებთ ყველას თვალსაზრისს. ეს ხელს შეუწყობს სიტუაციის ჰოლისტიკურ შეფასებას.

კრეატიული მიდგომა

როგორც წესი, კრეატიულობა ასოცირდება იდეების გენერირებასთან, ხოლო კრიტიკული აზროვნება მათ ანალიზსა და შეფასებასთან. მაგრამ კრეატიული მიდგომა დაგეხმარებათ იფიქროთ ყურადღების მიღმა ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრაზე. ნუ მიჰყვებით შაბლონებს. განავითარეთ ახალი ინტერესები, რათა შეხედოთ საგნებს სხვადასხვა პერსპექტივიდან. სცადეთ და თავი სხვის ადგილას წარმოიდგინეთ.

ეფექტური კომუნიკაციის უნარი

კომუნიკაციის პრობლემები ხშირად წარმოიქმნება სიტუაციის შეფასების ან საგნების სხვა კუთხით შეხედვის უუნარობის გამო. სწორედ ამისთვისაა კრიტიკული აზროვნება. ის გეხმარებათ სწორად ჩამოაყალიბოთ საკუთარი განსჯა და გამოხატოთ ისინი, ასევე, მიჰყვეთ თანამოსაუბრის აზროვნების "მატარებელს".

მოსმენის უნარი

მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თქვენი აზრის სხვებისთვის გადაცემა, არამედ სხვების მოსმენის უნარიც. აქტიურად ჩაერთეთ საუბარში, ვიდრე პასიურად მოუსმინოთ სხვას. დასვით კითხვები, რათა მკაფიოდ განასხვავოთ ფაქტები თქვენი ვარაუდებისგან. შეეცადეთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია და გაიგოთ თქვენი თანამოსაუბრის შესახებ, საუბრის თემაში ჩაღრმავებით და იმის გარკვევით, რაც გაუგებარია.

როგორ დაამშვიდოთ "შინაგანი კრიტიკოსი": რა იწვევს გაჩენის მიზეზებს და როგორ ახდენს გავლენას ცხოვრებაზე