როგორ გავაუმჯობესოთ ნიადაგის ხარისხი - ნუტრიენტებით გამდიდრების მეთოდები და რეკომენდაციები - rogor.ge

როგორ გავაუმჯობესოთ ნიადაგის ხარისხი - ნუტრიენტებით გამდიდრების მეთოდები და რეკომენდაციები

ორგანული სასუქები

გამოიყენეთ ორგანული სასუქები, როგორიცაა კომპოსტი, ნეშომპალა, ნაკელი და მწვანე სასუქი. ისინი გაამდიდრებენ ნიადაგს ორგანული ნივთიერებებით, ასევე, უზრუნველყოფენ საკვებით მიკროორგანიზმებს, რაც დადებითად აისახება მის ხარისხზე.

მწვანე სასუქი

დათესეთ მწვანე სასუქი, როგორიცაა სამყურა, ლუპინი, ჭვავი და სხვა, ნიადაგის სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

მინერალური სასუქები

გამოიყენეთ მინერალური სასუქები ისეთი აუცილებელი საკვები ნივთიერებების დასამატებლად, როგორიცაა აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი. სასუქების შეტანამდე რეკომენდებულია გამოიკვლიოთ, თუ რომელი საკვები ნივთიერებები აკლია ნიადაგს და შესაბამისად შეიტანოთ სასუქები.

მულჩირება

დაფარეთ მიწა მულჩის ფენით (როგორიცაა ჩამოცვენილი ფოთლები, ჩალა ან ქერქი), რათა შეინარჩუნოს ტენიანობა და თავიდან აიცილოს საკვები ნივთიერებების გაჟონვა. მულჩირება ასევე ხელს უწყობს ორგანული მასალების დაშლას, რაც ამდიდრებს ნიადაგს.

ბიომრავალფეროვნება

სხვადასხვა სახის მცენარე და ცხოველი ხელს უწყობს ნიადაგში განსხვავებული საკვები ნივთიერებების მოხვედრას და გაჯანსაღებას.

ნიადაგის ეროზიის პრევენცია

გამოიყენეთ პრაქტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნიადაგის ეროზიის თავიდან აცილებას, როგორიცაა ბუჩქების ან ხეების დარგვა, ან ტერასების გამოყენება. ეს ხელს შეუწყობს ნიადაგში ნუტრიენტების შენარჩუნებას.