როგორ შევამციროთ სიკვდილის რისკი დღეში 8000 ნაბიჯით - rogor.ge

როგორ შევამციროთ სიკვდილის რისკი დღეში 8000 ნაბიჯით

ავტორებმა გააანალიზეს 2005-2006 წლებში 3100 ზრდასრულის მონაცემები მათი ფიზიკური აქტივობის შესახებ, შემდეგ კი ათი წლის შემდეგ გაეცნენ სიკვდილიანობის სტატისტიკას. ყველა სუბიექტს შორის, 632 მონაწილე არ ასრულებდა 8000 ნაბიჯს კვირაში არც ერთ დღეს, 532 გადიოდა 8000 ნაბიჯს ან მეტს კვირაში ერთი ან ორი დღე, ხოლო 1937 დადიოდა 8000 ნაბიჯს ან მეტს კვირაში სამიდან შვიდი დღის განმავლობაში. განაგრძეთ კითხვა