როგორ გადავიყვანოთ კილოგრამები ლიტრებში - rogor.ge

როგორ გადავიყვანოთ კილოგრამები ლიტრებში

სინამდვილეში, ასეთი ფორმულა არსებობს, მაგრამ შეუძლებელია ლიტრის კილოგრამებად გადაქცევაზე საუბარი, რადგან ფიზიკაში შეუძლებელია მოცულობის წონად გადაქცევა, ისევე როგორც შეუძლებელია დროის მანძილად გადაქცევა. ლიტრი არის სითხის მოცულობის საზომი, ხოლო კილოგრამი არის მასის საზომი. თუმცა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გამოთვალოთ ნივთიერების წონა ან მასა, რომელიც ავსებს ლიტრ მოცულობას.

1 ლიტრი წყალი უდრის 1 კგ ნივთიერების წონას. სხვა ნივთიერებებისთვის, იქნება ეს თხევადი თუ რკინა, მასა და მოცულობა გამოითვლება ფიზიკური ფორმულიდან სპეციფიკური სიმძიმის გამოყენებით. ზოგადი ფორმულაა: p=m/V, სადაც p არის მიღებული ნივთიერების სიმკვრივე, m არის მისი მასა, V არის მოცულობა. ანუ, ფორმულიდან გამომდინარე, კილოგრამების ლიტრებად ან ლიტრის კილოგრამებში გადასაყვანად, ჯერ უნდა გაარკვიოთ ნივთიერების სიმკვრივე.

ნივთიერების მოცულობის ლიტრებში გადასაყვანად, თქვენ უნდა გაყოთ მასა სიმკვრივეზე:

V=m/p

იმისათვის, რომ გაიგოთ ნივთიერების მასა, თქვენ უნდა გაამრავლოთ სიმკვრივე ნივთიერების მოცულობაზე:

m=V*p.

ახლა, მარტივი ფორმულის წყალობით, თქვენ იცით, როგორ გადაიყვანოთ კილოგრამები ლიტრებად, თუ სიმკვრივე ცნობილია. ნივთიერების სიმკვრივე შეგიძლიათ იხილოთ სპეციალურ ცხრილებში.