როგორ ვიგირაოთ ბინა უსაფრთხოდ - rogor.ge

როგორ ვიგირაოთ ბინა უსაფრთხოდ

ვინაიდან ბინის დაგირავების დროს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს თანხას გადასცემს და ეს თანხა გარკვეული პერიოდის შემდეგ დასაბრუნებელია, ეს ნაწილი სესხის ხელშეკრულების ნაწილს წარმოადგენს. რაც შეეხება დასაბრუნებელი თანხის დაზღვევას/უზრუნველყოფას, ეს იპოთეკითაა უზრუნველყოფილი. მარტივად რომ ვთქვათ, გამსესხებლის სასარგებლოდ ბინა იპოთეკით იტვირთება და მას გარანტია ეძლევა, რომ თანხაც დაუბრუნდება.

რაც შეეხება უშუალოდ გირაობის ნაწილს, ეს უკვე ბინით სარგებლობის საკითხია, რაც გულისხმობს, რომ გამსესხებელს თავის სარგებლობაში გადმოეცემა აღნიშნული ბინა და ამის თაობაზე შეუძლია ცალკე ხელშეკრულება გააფორმოს, ან იპოთეკის ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს აღნიშნული პუნქტი. გაგრძელება

წყარო: ss.ge