ოქრო და ავტომობილი - როგორია საპროცენტო განაკვეთები ლომბარდებში - rogor.ge

ოქრო და ავტომობილი - როგორია საპროცენტო განაკვეთები ლომბარდებში

ოქროს ლომბარდი

ავტომობილისგან განსხვავებით, ოქროს ლომბადი მსესხებელს შედარებით იაფი უჯდება. მაგალითად, თუ გსურთ 2 000 ლარის აღება, ოქროს ლომბარდის შემთხვევაში წლიური საპროცენტო განაკვეთი საშუალოდ 18,6-19%-ია და კლებადი ძირით, საბოლოო ჯამში, მსესხებელს 200 ლარით მეტის, 2 200 ლარის გადახდა უწევს.

ეს ყველაფერი იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი კეთილსინდისიერი გადამხდელია და ყოველთვიურად საფინანსო სექტორთან ვალდებულებას პირნათლად ასრულებს. სხვა შემთხვევაში, ლომბარდი მას პირგასამტეხლოს ან ჯარიმას უწესებს, რომლის მოცულობა ინდივიდუალურად დგინდება. განაგრძეთ კითხვა

წყარო: ss.ge