როგორ უნდა მიხვდეთ, მზადაა თუ არა ბავშვი სკოლისთვის - ეს სავარჯიშოები დაგეხმარებათ - rogor.ge

როგორ უნდა მიხვდეთ, მზადაა თუ არა ბავშვი სკოლისთვის - ეს სავარჯიშოები დაგეხმარებათ

პირველ კლასში შესვლისას ბავშვი უნდა იყოს განვითარებული ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად და ინტელექტუალურად. იმისათვის, რომ გავიგოთ ბავშვის განვითარებისა და სკოლისთვის მზადყოფნის ხარისხი, მშობლები უნდა დააკვირდნენ მის ქცევას და ობიექტურად შეაფასონ ბავშვის შესაძლებლობები ამ პერიოდში.

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების ინტელექტუალური დონის დასადგენად, შემუშავებულია სხვადასხვა სახის ტესტები დავალებებით: დაავალეთ, მოხაზოს რკალები, წერტილების შეერთებით შემოხაზოს რიცხვები, დათვალოს კუბურები, იპოვოს მწკრივში განსხვავებული საგანი, გააფერადოს სურათი მოდელის მიხედვით, იპოვოს ზუსტი ჩრდილი, საგანი და ა.შ. ბავშვი ასრულებს სავარჯიშოებს და დედები და მამები აკვირდებიან მის პროგრესს.

ფსიქოლოგიური მზადყოფნა. უფრო რთული მომენტია მშობლებისთვის, თუმცა დასკვნების გამოტანა შესაძლებელია ბავშვის ქცევის თავისებურებებზე დაკვირვებით. ფსიქოლოგიური მზაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ემოციურ-ნებაყოფლობითი სფერო, მაგრამ ეს სფერო ყველაზე რთულად გასავითარებელია. ჯერ ერთი, მშობლები ხშირად ვერ აფასებენ პრობლემას, ბავშვის ქცევას ხასიათის ან ასაკის გამოვლინებას მიაწერენ. მეორეც, საგანგაშო სიგნალების შემჩნევის შემთხვევაშიც კი, მშობლები ხშირად მარტო რჩებიან პრობლემასთან: საკმაოდ ძნელია იპოვოთ სპეციალური ლიტერატურა ან ექსპერტები, რომლებიც დაგეხმარებიან ამ პრობლემის მოგვარებაში. განაგრძეთ კითხვა