როგორ მივაღწიოთ წარმატებას დებატებში - rogor.ge

როგორ მივაღწიოთ წარმატებას დებატებში

ისწავლეთ დარწმუნება გამოგონებით. რიტორიკის ხუთი კანონი პირველად ჩამოაყალიბა რომაელმა ფილოსოფოსმა ციცერონმა პირველ საუკუნეში. რიტორიკის პირველ ნაწილს „გამოგონება“ ჰქვია. ეს ეხება კამათის წარმოშობის ეტაპებს, როდესაც თქვენ უმხელთ არგუმენტის არსს კონკრეტულ აუდიტორიას. თქვენ უნდა გესმოდეთ თქვენი აუდიტორიის სურვილები და საჭიროებები და როგორ მიაღწიოთ მათ საუკეთესოდ. თქვენი აუდიტორიის ჩართულობისას იფიქრეთ ლოგოს (სიტყვის), ეთოსის (ეთიკა) და პათოსის (ენთუზიაზმის) ბალანსზე. დარწმუნების ეს სამი მეთოდი გამოიყენება იმისათვის, რომ აუდიტორიამ დაიჯეროს თქვენი არგუმენტი. თითოეული მათგანი გამოიწვევს განსხვავებულ რეაქციას და თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი მიდგომა, რათა მოერგოთ თქვენი აუდიტორიის საჭიროებებს.

1-1660049852.png

დაალაგეთ თქვენი არგუმენტები სწორი თანმიმდევრობით. თანმიმდევრობა დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ აღიქვამენ ისინი თქვენს გამოსვლას. განვიხილოთ შემდეგი ხუთი ნაბიჯი:

  • შესავალი. დააფიქსირეთ თქვენი იდეა და ასევე ახსენით, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი მსმენლისთვის და პირადად თქვენთვის.
  • ფაქტების განცხადება. დაყავით თქვენი არგუმენტის ზოგადი თეზისი მცირე ნაწილებად. აქვე ასახელებთ მიზეზებს, რის გამოც აქტუალური პრობლემა ჩნდება.
  • მტკიცებულება. აქ დაასახელეთ თქვენი მთავარი არგუმენტი თავისი ქვეარგუმენტებით.
  • დაბრკოლებებთან გამკლავება. აღიარეთ თქვენი უთანხმოება, პატივი ეცით საპირისპირო არგუმენტებს, სანამ სხვა თვალსაზრისს გააპროტესტებთ.
  • დასკვნა. შეაჯამეთ თქვენი არგუმენტის ძირითადი პუნქტები და მიუთითეთ რა გსურთ აუდიტორიისგან ან რას ფიქრობთ.

არგუმენტების წარმოდგენისას გაითვალისწინეთ სტილი და მეტყველების ტექნიკა. სასურველია თქვენი არგუმენტები გადატვირთული არ იყოს კლიშეებით. თუ დარწმუნებული ხართ თქვენი სტილის უზადოობაში, ბევრად უფრო დამაჯერებელი იქნებით.თქვენ უნდა მოარგოთ სტილი აუდიტორიას. დარწმუნდით, რომ თქვენი იდეები შეესაბამება თქვენი აუდიტორიის მორალურ და ინტელექტუალურ დონეს .არგუმენტების ჩამოთვლისას შეგიძლიათ აქტიურად გამოიყენოთ სხვადასხვა ლინგვისტური ტექნიკა, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც "მეტყველების ფიგურები". კონტრასტი დაგეხმარებათ იდეების გამოკვეთაში. მეტაფორა და შედარება კარგი გზაა ერთი იდეის მეორესთან გასაიგივებლად. ნებისმიერი ეს ტექნიკა თქვენს სტილს უფრო საინტერესოს გახდის.

3-1660049867.png

ისაუბრეთ ზეპირად, ზედმეტი დამხმარე საშუალებების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მარტივი ჩანდეს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ზეპირი მეტყველება ყოველთვის უფრო შთამბეჭდავია, ვიდრე ქაღალდიდან წაკითხული სიტყვა. აღსანიშნავია, რომ თქვენი დისკუსიის ზოგიერთი ასპექტი საუბრის პროცესში უნდა იყოს აგებული. თუმცა თქვენი თემის დეტალების გახსენებით, თქვენ შეძლებთ ამ ფაქტების ორგანულად წარმოჩენას. ეს დაგეხმარებათ საუბრისას უფრო თავდაჯერებულ იმპროვიზაციაში.

4-1660049885.png

გააუმჯობესეთ თქვენი შესრულების ტექნიკა. რიტორიკის ბოლო კანონი, მეტყველება, პირდაპირ მიგიყვანთ დებატების ხელოვნების დაუფლებამდე. მეტყველება ძირითადად ორიენტირებულია ჟესტებზე, სხეულის ენასა და ტონზე, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შთაბეჭდილებას ტოვებთ აუდიტორიაზე. თქვენი ფაქტები შეიძლება იყოს სრულიად ზუსტი, მაგრამ თუ ამ პუნქტებს სწორად ვერ მიაწვდით აუდიტორიას, თქვენი სათქმელი გაუგებარი იქნება. ასევე, მნიშვნელოვანია აუდიტორიის მოცულობა. მცირე აუდიტორიასთან საუბრისას შეგიძლიათ მეტი თვალის კონტაქტი დაამყაროთ მათთან, ვინც გისმენთ.

წყარო: wikihow.com