კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ფორმის ჩარჩო (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ფორმის ჩარჩო (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ფორმის ჩარჩო Adobe Photoshop-ში.

 

საფეხურები

 1. 1 გახსენით სასურველი ფოტო.

 2. 2 გადადით არხთა პანელში (Windows > Channels) და შექმენით ახალი არხი - ”Alpha 1”. აირჩიეთ ხელსაწყო ”Restangular Marquee Tool” (M) და გააკეთეთ ამის მსგავსი მონიშვნა:

  შეასრულეთ ბრძანება Select > Inverse (Shift+Ctrl+I). შეავსეთ მონიშნული არე თეთრი ფერით (Edit > Fill). მოხსენით მონიშვნა (Ctrl+D).

 3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Pixelate > Color Halftone: პარამატრები დააყენეთ სურვილისამებრ.
 4. 4 გააქტიურეთ არხი ”RGB” და შეასრულეთ ბრძანება Select > Load Selection: Channel > Alpha 1. შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Edit > Fill: აირჩიეთ ის ფერი, რომლის ფონზეც უნდა დაიდოს სურათი.
 5. 5 რამოდენიმე სხვა შესაძლო ვარიანტი სხვადასხვა ფილტრის გამოყენებით:
  Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes
  Filter > Distort > Ripple
  Filter > Sketch > Water Paper