კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ სინათლის ფერის შეცვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ სინათლის ფერის შეცვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ სინათლის ფერის შეცვლის ეფექტიAdobe Photoshop-ში.

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით სასურველი ფოტო.
  2. 2 მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Mask > Reveall All. დააყენეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) “Hard Light- ზე.

  3. 3 გააქტიურეთ ფენის ”ნიღაბი” (”Mask”) და შეასრულეთ ბრძანება Image > Apply Image:

  4. 4 გააქტიურეთ ზედა ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U): Colorize > მონიშნული; Hue > 35; Saturation > 100; Lightness > 0.