კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ საღამოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ საღამოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ საღამოს ეფექტი Adobe Photoshop-ში.

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით ფოტო, რომელიც არ არის გადაღებული საღამოს.
  2. 2 მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer, ხოლო შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Mask > Reveal All.
  3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Image > Apply Image:

  4. 4 მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეავსეთ კოპირებული ფენა შავი ფერით (Edit > Fill). გააქტიურეთ ფენის ”ნიღაბი” (“Mask”) და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I).
  5. 5 შეცვალეთ ზედა ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Overlay-ზე,

    ხოლო შუა ფენის კი Difference-ზე.

  6. 6 დააყენეთ ზედა ფენის ”გამჭვირვალობა” (”Opacity”) თქვენი სურვილისამებრ.