კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ სარჩევი Microsoft Word 2007-ში

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

დოკუმენტის სარჩევი ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს. ჯერ ერთი, ის საშუალებას აძლევს მკითხველს, ზოგადი წარმოდგენა შეიქმნას დოკუმენტის შინაარსისა და სტრუქტურის შესახებ. მეორეც, ის ამარტივებს და აჩქარებს დოკუმენტის შემადგენელი ნაწილების ძიებას: თავების, პარაგრაფების, ცალკეული სტატიებისა და სხვა განყოფილებების. თავისი ბუნებით სარჩევი მიმანიშნებელია. ის აკავშირებს განყოფილებების სახელწოდებებს გვერდების ნომრებთან, რომლებზეც ეს განყოფილებები თავსდება.

 

საფეხურები

  1. 1 სარჩევის შექმნისა და მომსახურების საშუალებები განთავსებულია References ჩანართზე ჯგუფში Table of Contents. კურსორი დოკუმენტის იმ ადგილას დააყენეთ, სადაც საჭიროა სარჩევის ჩასმა.
  2. 2 ჯგუფში Table of Contents დააჭირეთ ღილაკს Table of Contents. გაიხსნება სარჩევის შაბლონების კოლექცია

  3. 3 გახსნილ დიალოგურ ფანჯარაში აირჩიეთ ბრძანება Insert Table of Contents.

  4. 4 მრიცხველის Show leveles დახმარებით აირჩიეთ სათაურები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ჩართოთ სარჩევში. სარჩევის შემადგენლობაში იქნება მხოლოდ მითითებული დონისა და უფრო მაღალი დონეების სათაურები.
  5. 5 Formats გაშლად სიაში აირჩიეთ სარჩევის პუნქტების გაფორმების სტანდარტული საშუალება.
  6. 6 თუ აუცილებელია სარჩევის პუნქტების გაფორმება განსაზღვრული სტილით, აირჩიეთ გაშლად სიაში Formats პუნქტი Templates.
  7. 7 სარჩევის პუნქტების გაფორმების სტილის არჩევისა და მომართვისთვის გამოიყენება ღილაკი Modify. თუ დოკუმენტი საბეჭდია, მაშინ გვერდების ნომრების საყოველთაოდ მიღებული გაფორმებისთვის ჩართეთ ალმები Show page numbers და Right align page nubers.
  8. 8 Tab leader გაშლად სიაში აირჩიეთ სარჩევის პუნქტის ტექსტსა და გვერდის ნომერს შორის თავისუფალი არის შევსების საშუალება. აკონტროლეთ სარჩევის სახე პანელზე Print Prewview.