კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ შევიყვანოთ სიმბოლოები Microsoft Word 2007-ში

როგორ შევიყვანოთ სიმბოლოები Microsoft Word 2007-ში

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

სიმბოლოების კომპლექტი, რომლებიც კლავიატურის კლავიშებზე არიან გამყარებულნი, მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. ისინი ასზე ცოტა მეტია, არადა, ამ დროს თანამედროვე დოკუმენტ-ბრუნვის ამოცანები ათასობით სიმბოლოს ითხოვენ. იმ ნიშნების შესაყვანად, რომლებიც არ არის კლავიატურაზე, Microsoft Word ტექსტურ პროცესორში არის სპეციალური საშუალებები. ისინი შესაძლებლობას იძლევიან შეიყვანოთ, როგორც საინფორმაციო სიმბოლოები, ისე სპეციალური ტექნიკური კოდები.

 

საფეხურები

 1. 1 სიმბოლოები განთავსებულია Insert ჩანართის ჯგუფში Symbols (სიმბოლოები).

 2. 2 ის ამოქმედდება ღილაკით Symbol. ამ დროს იხსნება პალიტრა, რომელიც 20 სხვადასხვა სიმბოლოს შეიცავს.

 3. 3 თუ თქვენთვის საჭირო სიმბოლო მათ შორის არის, მიეცით ბრძანება More Symbols (სხვა სიმბოლოები). გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა Symbol. სწორედ ის წარმოადგენს თვითნებური სიმბოლოების შეყვანის საშუალებას.

 4. 4 თვითნებური სიმბოლოების შეყვანის მიმდევრობა

  > დააყენეთ კურსორი იმ ადგილას, სადაც საჭიროა სიმბოლოს ჩასმა.
  > გახსენით Insert ჩანართი.
  > ჯგუფში Symbols დააჭირეთ ღილაკს Symbol.
  > გახსნილ მენიუში აირჩიეთ ბრძანება More Symbols, გაიხსნება ფანჯარა Symbol.
  > გაააქტიურეთ ჩანართი Symbols.
  > ჩამოშლად სიაში Font (შრიფტი) აირჩიეთ შრიფტული გარნიტურა, რომელშიც არის საჭირო სიმბოლო.
  > უნივერსალური გარნიტურებისთვის სიმბოლოს კატეგორიის დაზუსტების საშუალებას იძლევა გაშლადი სია Subset-ნაკრები.
  > სიმბოლოების ცხრილში საჭირო სიმბოლო აირჩიეთ.
  > სიმბოლო ჩაისმება დოკუმენტში Insert ღილაკზე დაწკაპუნებით.
  > მომავალში მარტივი, რომ იყოს მოცემული სიმბოლოს ჩასმა, შეიძლება მოიმართოს მისი შეყვანა ავტოშეცვლის მექანიზმის დახმარებით.
  > სიმბოლოების ჩასმის სხვა მეთოდი სრულდება კლავიშთა სპეციალური კომბინაციის მომართვით.
  > სიმბოლოს ჩასმის შემდეგ ფანჯარა Symbol არ იხურება. ეს საშუალებას იძლევა ჩასვათ რამოდენიმე სიმბოლო, თუ ეს საჭიროა. ფანჯარა დაიხურება დახურვის ღილაკზე დაწკაპუნებით, რომელიც მოთავსებულია დიალოგური ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში.