კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ გლუვი და კაშკაშა ფოტო (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ გლუვი და კაშკაშა ფოტო (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ გლუვი და კაშკაშა ფოტო Adobe Photoshop

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით სასურველი ფოტო.

  2. 2 გააკეთეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. ამის შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Filter > Other > Maximus: Radius > 3 pixels
  3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 5 pixels.
  4. 4 დააყენეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (Blending Mode) Overlay-ზე, ხოლო ”გამჭვირვალობა”(Opacity) 60 %-ზე.

  5. 5 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Render > Lighting Effects შემდეგი მონაცემებით:

  6. 6 შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer (Ctrl+Shift+N). დააჭირეთ ფენათა პალიტრის ბოლო სტრიქონში მდებარე მეოთხე შავ-თეთრ ღილაკზე და გამოსული მენიუდან ამოირჩიეთ ბრძანება Levels.

    გამოსულ ფანჯარაში დააყენეთ შემდეგი პარამატრები და ეფექტი მზადაა: