ფინანსები და ეკონომიკა

ფინანსები

რაში გამოიხატება სწრაფი სესხის განსაკუთრებულობა?

რაში გამოიხატება სწრაფი სესხის განსაკუთრებულობა?

ავტორი: Mariam Matiashvili

საკრედიტო დაწესებულებები იყოფა ორ ჯგუფად - ბანკები და არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციები. ბანკი - არის საკრედიტო ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული უფლება განახორციელოს შემდეგი საბანკო ოპერაციები: მოიზიდოს ფიზიკური და იურიდიული პირები ფულადი ანაბრებისათვის; ფულადი ანაბრებზე თანხის განთავსება ხდება საკუთარი სახელით ბანკისგან დაბრუნების პირობით, ასევე ხდება ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების გახსნა და წარმართვა.

არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაცია - ეს არის საკრედიტო დაწესებულებები, რომლებსაც ქვეყნის კანონმდებლობით აქვთ უფლება ჩაატარონ ინდივიდუალური საბანკო ოპერაციები. ამ ოპერაციების განხორციელება ხდება ქვეყანაში მოქმედი ბანკებით. სპეციალიზებული არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებები, რომლებსაც აქვთ ლიცენზია, არიან: საბროკერო კომპანები; საინვესტიციო და საფინანსო კომპანიები; საპენსიო ფონდები; საკრედიტო კავშირები; ურთიერთდახმარების ფონდები, სალომბარდო, საქველმოქმედო ფონდები; სალიზინგო და სადაზღვევო კომპანიები; სწრაფი სესხების ორგანიზაციები.

 

საფეხურები

  1. 1 სტანდარტული პირობებით დაკრედიტებასთან შედარებით, სწრაფი სესხის თავისებურება არის მისი გაცემის სიმარტივეში და სისწრაფეში. სესხის მიღების პირობების არცოდნის გამო, პოტენციური მსესხებლების უმრავლესობა არ იყენებს ამ მომსახურებას.
    სამწუხაროდ, ბევრი ფიქრობს, რომ სწრაფი სესხები მოითხოვს სხვადასხვა ცნობებს დასაქმების შესახებ ან სესხის არ ქონის შესახებ. აგრეთვე ბევრს გონია, რომ სწრაფი სესხის აღებისთვის სავალდებულო არის კარგი საკრედიტო ისტორია. სინამდვილეში საქმე უფრო მარტივადაა. სწრაფი სესხის აღებისთვის თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ მოქმედი პასპორტი ან პირადობის მოწმობა და ინტერნეტი.
  2. 2 აღნიშნული მეთოდის მოხერხებულობა მდგომარეობს არა მხოლოდ განცხადების განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების სიჩქარეში. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ფული სახლიდან ან სამსახურიდან გაუსვლელად. ყველა ოპერაცია შეიძლება განხორციელდეს ინტერნეტის გამოყენებით.


  3. 3 თავის მხრივ, კომპანია mamy.ge გთავაზობთ შემდეგ პირობებს სწრაფი ონლაინ სესხის ასაღებად: მომხმარებელს შეუძლია აიღოს კრედიტი 50 -დან 1500 ლარამდე 5-დან 30 დღის ვადით, რომლის თვიური საკომისიო არის 7%-15%-მდე და ერთგული კლიენტები სარგებლობენ ფასდაკლებით სესხის საკომისიოზე.  4. 4 სესხის აღების შემდეგ არ უნდა გამოგეპაროთ გადახდის თარიღი, სესხი დაფარვა უნდა მოხდეს დროულად, რათა არ გაგიფუჭდეთ საკრედიტო ისტორია, იმ შემთხვევაში, თუ დროულად ვერ ახერხებთ თანხის დაფარვას, აუცილებლად უნდა ისარგებლოთ გადავადების ფუნქციით. სწრაფი ონლაინ სესხის აღებისთვის მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს თანხა, ვადა, შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა და გააგზავნოს განაცხადი. როგორც წესი, სულ რაღაც 15 წუთის განმავლობაში მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე ხდება თანხის გადარიცხვა.
  5. 5 კომპანია აფასებს თავის მომხმარებელს და ქმნის ყველა პირობას, რომ მან მიიღოს სესხი და ეს პროცედურა იყოს მარტივი, ხელმისაწვდომი და სასიამოვნო.