ფინანსები და ეკონომიკა

ფინანსები

სია: მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები

ავტორი: მაკი მაკი

საქართველოში ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებს. მათ განსხვავებული შეთავაზებები აქვთ და განსხვავდებიან სესხის გაცემის საკომისიოს, გასაცემი თანხის ოდენობის, სესხის დაფარვის დროის, თუ სესხის უზრუნველყოფის პირობების მიხედვით. აღნიშნულ სტატიაში გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სიას, რომელიც დალაგებულია სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით.

 

საფეხურები

 1. 1 პირველი სესხი უფასოდ:
  1. Crediton.ge -700 ლარი

  Crediton.ge გთავაზობთ სწრაფი კრედიტების ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ განაკვეთებს საქართველოში. შეგიძლიათ გირაოს გარეშე მიიღოთ ფული თქვენს ანგარიშზე განაცხადის დადასტურების მომენტიდან 15 წუთის განმავლობაში. იმისათვის, რომ კლიენტმა უფრო მარტივად და ხელსაყრელად შეძლოს შესაფერისი კრედიტის შერჩევა, CreditOn.ge გთავაზობთ კრედიტის შერჩევის კომფორტულ მექანიზმს, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, ისესხოთ ნებისმიერი თანხა 50-დან 1,500 ლარამდე 30 დღემდე ვადით. ამასთან, შეგიძლიათ მარტივად გააგრძელოთ კრედიტის გადახდის ვადა 30 დღემდე. უკვე პირველი სესხის დაბრუნების შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ Crediton.ge-ს უფასო მომსახურებით - პირადი ფინანსური კონსულტაციით.

  2. Vivus.ge - 650 ლარი

  Vivus.ge არის ჯგუფი „4Finance“-ის ბრენდი, რომლის მთავარი პროდუქტია ონლაინ სესხები. Vivus.ge-ს არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი ან გადასახადი. პირობები არის გამჭვირვალე. სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ თანხის დროულად დაფარვას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადავადების სერვისით.

  3. netcredit.ge - 500 ლარი

  ნეტკრედიტი გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ონლაინ სესხით 50-დან 1000 ლარამდე , 1-30 დღემდე, მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი. პირველი სესხით სარგებლობა უფასოა. განმეორებით სესხზე თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 5%-19%, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 730%. მსესხებელი უფლებამოსილია დამატებითი საკომისიოს გადახდის საფუძველზე გადაავადოს სესხის ვადა განსაზღვრული ვადით 14 დან 30დღემდე. 14 დღით გადავადების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 15% ხოლო 30 დღით გადავადების შემთხვევაში - 24 %.

  4. Ccloan.ge - 50-500 ლარი

  „სისი ლოუნის“ მიზანია კონკურენტუნარიანი პროდუქტების, გამჭვირვალე პროცედურების, სწრაფი და კომფორტული მომსახურების შეთავაზებით ხელი შეუწყოს ონლაინ საკრედიტო ბაზრის განვითარებას. „სისი ლოუნი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სწრაფ ონლაინ სესხს 50-500 ლარის ოდენობით პირველ ჯერზე, ხოლო მომდევნო სესხს 700 ლარის ოდენობით. სესხით სარგებლობა შეუძლია 18-დან 65 წლამდე ფიზიკურ პირს. „სისი ლოუნში“ პირველი სესხი უპროცენტოა, ყოველი მომდევნო სესხი კი თვეში 19%-იანია, თუმცა მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვის სისტემა, რის გამოც, რაც უფრო ნაკლებია სესხის ვადა, მით უფრო ნაკლების გადახდა უწევს მომხმარებელს. ეს პირობა მოქმედებს სესხის წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაშიც.

  5. Moneyman.ge - 500 ლარი

  Moneyman.ge ID ფაინენსის წევრია და სპეციალიზირდება სწრაფ ონლაინ სესხებში. მანიმენი საქართველოს ბაზარზე 2014 წლის ზაფხულში შემოვიდა და მომხმარებლებს შესთავაზა შეღავათიანი და მოსახერხებელი პირობები ონლაინ კრედიტებზე. მანიმენში ნებისმიერ 20 წლიდან 65 წლამდე საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს სწრაფი სესხი ინტერნეტის მეშვეობით, სახლიდან გაუსვლელად, ყოველგვარი დოკუმენტაციის შეგროვებისა და ბანკის რიგში დგომის გარეშე. სესხი სწრაფად, 5 წუთში მტკიცდება შეღავათიან პირობებში. მანიმენში ონლაინ სესხები დაბალ საპროცენტო განაკვეთში გაიცემა. ყოველი მომდევნო სესხის აღებისას პირობები უმჯობესდება, იზრდება კრედიტის ლიმიტი და გადახდის ვადა, სესხზე გადასახდელი პროცენტი კი, კლებულობს. განაცხადის შევსებიდან 5 წუთში დამტკიცებული სესხი მომხმარებლის განკარგულებაშია - პირად ანგარიშზე, ელექტრონულ საფულეზე ან ნაღდი ფულის სახით. ამჟამად, MoneyMan-ში 50-დან 1200 ლარამდე თანხის მოთხოვნაა შესაძლებელი.

  6. Emmascredit.ge - 200 ლარი -20 დღე

  Moneyman.ge ID ფაინენსის წევრია და სპეციალიზირდება სწრაფ ონლაინ სესხებში. მანიმენი საქართველოს ბაზარზე 2014 წლის ზაფხულში შემოვიდა და მომხმარებლებს შესთავაზა შეღავათიანი და მოსახერხებელი პირობები ონლაინ კრედიტებზე. მანიმენში ნებისმიერ 20 წლიდან 65 წლამდე საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს სწრაფი სესხი ინტერნეტის მეშვეობით, სახლიდან გაუსვლელად, ყოველგვარი დოკუმენტაციის შეგროვებისა და ბანკის რიგში დგომის გარეშე. სესხი სწრაფად, 5 წუთში მტკიცდება შეღავათიან პირობებში. მანიმენში ონლაინ სესხები დაბალ საპროცენტო განაკვეთში გაიცემა. ყოველი მომდევნო სესხის აღებისას პირობები უმჯობესდება, იზრდება კრედიტის ლიმიტი და გადახდის ვადა, სესხზე გადასახდელი პროცენტი კი, კლებულობს. განაცხადის შევსებიდან 5 წუთში დამტკიცებული სესხი მომხმარებლის განკარგულებაშია - პირად ანგარიშზე, ელექტრონულ საფულეზე ან ნაღდი ფულის სახით. ამჟამად, MoneyMan-ში 50-დან 1200 ლარამდე თანხის მოთხოვნაა შესაძლებელი.

  7. Lendo.ge - 500 ლარი

  კომპანია ლენდო არის მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია სწრაფი სესხით მომსახურების სფეროში. Lendo.ge - ეს არის ლატვიური ინვესტიცია ქართულ ბაზარზე, რომელიც გამოირჩევა სანდოობის მაღალი ხარისხით, პროფესიონალიზმით და სწრაფი ფინანსური ოპერაციებით. Lendo.ge - ის მომხმარებელი მინიმალურ დროში აიღებს სწრაფ სესხს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ორ წლამდე ვადით და ისარგებლებს ყველაზე დაბალი საპროცენტი განაკვეთით საქართველოში.

  8. mycredit.ge - 200 ლარი

  MyCredit.ge არის Friendly Finance-ს ქართული ბრენდი, რომელიც გასცემს ონლაინ სესხებს საქართველოს მასშტაბით. სწრაფი სერვისი, პასუხისმგებლობა, კომფორტული მოსახურება, დაბალი პროცენტი, გამჭირვალობა - MyCredit.ge-ს მთავარი უპირატეობებია. სესხის თანხა მერყეობს 50 - 1000 ლარამდე, 1 - 31 დღემდე. სესხის არის ერთ თვიანი, პირველი სესხი არის უპროცენტო, ხოლო მომდევნო სესხის პროცენტი დამოკიდებულია არჩეულ ვადასა და თანხაზე. წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 545%, თუმცა მართებული იქნება ვიხელმძღვანელოთ თვიური საპროცენტო განაკვეთით, რადგან სესხი ერთ თვიანია. MyCredit.ge სესხს გასცემს პასუხისმგებლობით, ამოწმებს მომხმარებლის გადახდისუნარიანობას და შიდა შეფასების სისტემით ხდება გადაწყვეტილებას მიღება. ვადაგადაცილების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ვადაგადაცილების შესახებ, თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგეკისრებათ 1% ჯარიმა. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადავადების სერვისით.
 2. 2 პირველი სესხი დაბალი პროცენტით

  1. Onlinecredit.ge – პირველი სესხი 2% - 300 ლარი

  შპს ონლაინკრედიტი გთავაზობთ მოკლევადიან - 5 თვემდე ვადით სესხებს, რომელიც განისაზღვრება 50-დან 2000 ლარამდე. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 20 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ განისაზღვრება 1132%-დან 384%-მდე. განმეორებით სესხზე იცვლება მომხმარებლის სტატუსი და შესაბამისად საკომისიოს დარიცხვის განაკვეთიც.

  2. Mozo.ge - თვეში 3.3 %-დან - 300 ლარი

  მოზო მომხმარებლებს სთავაზობს 50-1000 ლარამდე სესხს 5-30 დღემდე ვადით. სესხის მოთხოვნა შესაძლებელია 22-65 წლის მომხმარებლებისთვის კვირის ნებისმიერ დღეს. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა გაახანგრძლივოს კრედიტი 5, 10, 15, 20, 25 და 30 დღით. საკომისიო დგინდება სესხის ვადის და თანხის მიხედვით. თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 18%. წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 216%. თუ მომხმარებელი ვერ ახერხებს სესხის მითითებულ ვადაში დაფარვას, მას აქვს შესაძლებლობა გაახანგრძლივოს სესხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ირიცხება ძირი თანხის 1.5%. მიმდინარე სესხის დაფარვის შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ახალი სესხი გაზრდილი ლიმიტით.

  3. Okcredit.ge - თვეში 5 %-დან -300 ლარი

  okcredit.ge გაძლევთ ისარგებლოთ 50-დან 700 ლარამდე სესხით, 5-15%მდე. საპროცენტო განაკვეთი იცვლება მსესხებლის მიერ გამოყენებული სესხების რაოდენობის მიხედვით. კომპანიას არ გააჩნია არანაირი ფარული ხარჯი, ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მსესხებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს სესხი გაზრდილი ლიმიტით. მომხამარებელი თავის მხირვ ვალდებულია დროულად დაფაროს სესხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სესხზე დაერიცხება პირგასამტეხლო - სესხის ძირი თანხის 1% ვადაგადაცილებულ დღეზე. თუ მომხარებელი ვერ ახერხებს სესხის დროულად დაფარვას, მას უფლება აქვს მოახდინოს სესხის გადავადება.
 3. 3 შედარებით მსხვილი სესხები

  1. Zipcredit.ge - თვეში 15 %, 30 თვემდე - 2000 ლარი

  ზიპ კრედიტი სვისს კაპიტალის მიერ 2015 წელს ჩამოყალიბებული ბრენდია, რომელიც გთავაზობთ 2000 ლარამდე სამომხმარებლო (უზრუნველყოფის გარეშე) სესხს, ნაღდი ფულით! ზიპ-ი პირველი ბრენდია საქართველოს ბაზარზე, რომელიც სამომხმარებლო სესხს 30 თვემდე ვადით გასცემს. ზიპ კრედიტი ორიენტირებულია იმაზე, რომ თქვენ 30 თვემდე პერიოდში, ნელნელა გადაიხადოთ თქვენი ვალდებულება. კრედიტის მომხმარებლის სურვილზე კიდევ უფრო მორგების მიზნით, ზიპ-ს არ აქვს გატანის და წინსწრების საკომისიო, შესაბამისად თუ თანხის გადახდა დროზე ადრე მოგინდათ, არ მოგიწევთ პირგასამტეხლოს გადახდა.

  2. Moneza.ge– თვეში 14 %-დან, 2 წლამდე - 2000 ლარი

  moneza.ge გთავაზობთ სასურველ თანხას 3000 ლარამდე, სესხის დაფარვას - 24 თვემდე ვადით. საჭიროების შემთხვევაში სარგებლობთ წინსწრები გადახდით ან თანხის გადავადებით. სესხის განაცხადის განხილვა გარკვეულ დროს საჭიროებს, თუმცა დამტკიცებულ სესხს მაქსიმუმ 60 წუთში მიიღებთ.

  3. Wandoo.ge - 1500 ლარამდე


  Wandoo.ge არის ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance -ის წევრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამჭვირვალე პირობებით, რაც უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს სანდოობას, რომ კომფორტულად ისარგებლოთ ჩვენი სწრაფი სესხით 50 დან 1500 ლარამდე 1 დან 30 დღემდე.

  4. mamy.ge - 1500 ლარამდე 7%

  [b]

  Mamy.ge არის საერთაშორისო ონლაინ სესხების ორგნიზაცია, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ონლაინ სესხით 50-დან 1500 ლარამდე , 5-დან 30 დღემდე, სესხის თვიური საკომისიოს განაკვეთი არის 7 %-დან 15 %-მდე. მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი, ხოლო მაქსიმალური 65 წელი. სესხის მიღება შეუძლია ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს. Mamy.ge-ს არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი ან გადასახადი. ის გთავაზობთ ფულს, თქვენზე მორგებული პირობებით ნებისმიერ დროს და ადგილას. Mamy.ge შემოგთავაზებთ ყველაზე ხელსაყრელ პირობებს, უზრუნველყობს უწყვეტ და საუკეთესო მომსახურებას. მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა, წინააღმდეგ შმეთხვევაში დაერიცხება 1 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
 4. 4 ავტოლიზინგი

  1.Swisscapital.ge– 90 % ანაზღაურება

  სვის კაპიტალი 2010 წლის ოქტომბრის თვეში დაარსდა, როგორც მიკროსაფინანსო ლიდერი საქართველოში. იგი რეგულირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. სვის კაპიტალი მომხმარებელს სთავაზობს ავტო ლიზინგით, ავტო ლომბარდით და იპოთეკურ სესხით სარგებლობას.

  2. Mogo.ge -90 % ანაზღაურება

  კომპანია ლენდო არის მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია სწრაფი სესხით მომსახურების სფეროში. Lendo.ge - ეს არის ლატვიური ინვესტიცია ქართულ ბაზარზე, რომელიც გამოირჩევა სანდოობის მაღალი ხარისხით, პროფესიონალიზმით და სწრაფი ფინანსური ოპერაციებით. Lendo.ge - ის მომხმარებელი მინიმალურ დროში აიღებს სწრაფ სესხს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ორ წლამდე ვადით და ისარგებლებს ყველაზე დაბალი საპროცენტი განაკვეთით საქართველოში.
 5. 5 განსაკუთრებული პირობები

  1. webcredit.ge - ფასდაკლებები ყოველი შემდგომი გადახდისას

  ვებკრედიტი გთავაზობთ სესხს ყველაზე იაფად, სწრაფად, კომფორტულად და ხელმისაწვდომად. წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში იხდით ზუსტად იმ დღეების შესაბამისი პროცენტის საკომისიოს, რა პერიოდითაც ისარგებლეთ კრედიტით.
  ვებკრედიტი გთავაზობთ ფასდაკლების პროგრამას, რომლის გამოყენებითაც გეძლევათ შესაძლებლობა მიიღოთ -5% დან -30% მდე ფასდაკლება ყოველ მე-2 და მომდევნო სესხზე. სესხის გადახდა ან გადავადება შესაძლებელია Viza/Mastercard ტიპის ბარათს საშუალებით მომხმარებელის პირადი გვერდიდან. ვებკრედიტი გაძლევთ საშუალებას აიღოთ მეორე და მომდევნო სესხი SMS გამოგზავნით ნომერზე 91567. ერთგული მომხმარებლები სარგებლობენ განსაკუთრებული შეთავაზებებით და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზებით
 6. 6 საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები

  [/b]