კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ პოლაროიდის ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ პოლაროიდის ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ პოლაროიდის ეფექტი adobe photoshop-ში.

 

საფეხურები

 1. 1 გახსენით სასურველი ზომის ახალი დოკუმენტი ბრძანებით File > New (Ctrl +N) და შეავსეთ იგი ფერით #393939.
 2. 2
  აირჩიეთ ინსტრუმენტი Restangle Tool (U) და თეთრი ფერით დახაზეთ ამის მსგავსი ოთხუთხედი:
 3. 3
  გახსენით სასურველი ფოტო და ინსტრუმენტით Move Tool (V) გადაიტანეთ იგი მანამდე შექმნილ დოკუმენტში. მოათავსეთ იგი ისე, როგორც არის ნაჩვენები სურათზე:
 4. 4
  დარწმუნდით, რომ გააქტიურებული სურათის ფენა. დააჭირეთ და არ აუშვათ Ctrl-ს და ამავდროულად დააწკაპუნეთ მეორე ფენაზე. ამის მერე შეასრულეთ ბრძანება Select > Modify > Contract: Contract By > 5 pixels.
 5. 5 შეასრულეთ ბრძანება Select > Inverse (Shift+Ctrl+N), შემდეგ კი დააჭირეთ Delete-ს კლავიატურაზე. მოხსენით მონიშვნა (Ctrl+D).
 6. 6 ამოირჩიეთ ინსტრუმენტი Restangular Marquee Tool (M) და გააკეთეთ ამის მსგავსი მონიშვნა:  დააჭირეთ Delete-ს კლავიატურაზე და მოხსენით მონიშვნა (Ctrl+D).

 7. 7
  გააქტიურეთ ზედა პირველი ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Style > Inner Shadow: