Excel 2007

დავარედაქტიროთ ცხრილი Excel (2007/2010)-ში
ცხრილის რედაქტირება შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდებით: გამოყოთ გარკვეული უჯრის, სტრიქონის ან სვეტის საზღვრები, ჩაასხათ ფერი, შეარჩიოთ სხვადასხვა ფონტები, დამალოთ გარკვეული სვეტები და სტრიქონები.

 

ამოვბეჭდოთ დოკუმენტები Microsoft Word 2007-ში
ბეჭდვა - ეს არის დოკუმენტის მომზადების საბოლოო ეტაპი. საბეჭდი ასლი წარმომადგენლობით ფუნქციებს ასრულებს. მას გადასცემენ დამკვეთს, მომხმარებელს, მიმღებს. ის ბევრწილად განსაზღვრავს, რამდენად არის მზად დოკუმენტი მასზე დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად. დოკუმენტს ბეჭდავენ ან საბეჭდ მოწყობილობაზე…

 

გავაფორმოთ სარჩევი Microsoft Word 2007-ში
როგორც ჩვეულებრივ ტექსტს, სარჩევსაც აფორმებენ სტილების ფორმატირების დახმარებით. ამ მიზნისთვის პროგრამაში ჩასმულია საშტატო სტილები Heading 1-სათაური 1, Heading 2-სათაური 2 და ა.შ. ამ დროს დოკუმენტის სათაურების თითოეულ სტილს შეესაბამება სარჩევის გარკვეული სტილი, მაგალითად სტილს…

 

გავაკეთოთ სარჩევი Microsoft Word 2007-ში
დოკუმენტის სარჩევი ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს. ჯერ ერთი, ის საშუალებას აძლევს მკითხველს, ზოგადი წარმოდგენა შეიქმნას დოკუმენტის შინაარსისა და სტრუქტურის შესახებ. მეორეც, ის ამარტივებს და აჩქარებს დოკუმენტის შემადგენელი ნაწილების ძიებას: თავების, პარაგრაფების, ცალკეული სტატიებისა და…

 

შევიყვანოთ ფორმულები Microsoft Word 2007-ში
არსებობს ფორმულების ხელით შეყვანის ორი მექანიზმი: სიმბოლებითა და ტრაფარეტებით (შაბლონებით), მაგრამ პრაქტიკაში ისინი ერთდროულად გამოიყენება. რთულ ფორმულებში ცალკეულ ერთწევრებს შაბლონების დახმარებით ქმნიან, მიღებულ ელემენტებს კი ერთმანეთში აკავშირებენ ცალკეული სიმბოლოების დახმარებით. აი, ძირითადი წესები, რომლებითაც…

 

შევქმნათ ცხრილი PowerPoint 2007-ში
ინფორმაციის აღქმისა და ანალიზის გაადვილების მიზნით თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიის შექმნისას დიდი ყურადღება ეთმობა დამუშავებული ინფორმაციის თვალსაჩინოების საკითხს. გრაფიკული ცხრილის სახით PowerPoint-ს აქვს მონაცემთა ასახვის მძლავრი საშუალება. PowerPoint 2007-ში ცხრილის შესაქმნელად…

 

ჩავსვათ ერთდროულად რამდენიმე ფოტო PowerPoint 2007/2010-ში
როგორ ჩავსვათ სწრაფად ერთდროულად რამდენიმე ფოტო PowerPoint 2007/2010.

 

დავარედაქტიროთ სურათი PowerPoint 2007-ში
განვიხილოთ დოკუმენტში სურათის ჩასმის პროცედურა. ამისათვის PowerPoint-ს აქვს სურათების საკმაოდ ფართო სპექტრი. ეს არის პირველ რიგში სურათები Microsoft Office-ის ბიბლიოთეკიდან, დაახლოებით ორასამდე სურათი, რომელიც არის საერთო Word-ის, PowerPoint-ისა და Excel-ისათვის. ეს სურათები წინასწარ არის…

 

შევქმნათ ცხრილი Excel-ში (2003)
ცხრილის შესაქმნელად პირველ რიგში უნდა ჩავაგდოთ სასურველი ფონტი. ამისთვის უნდა მოვნიშნოთ ცხრილის ის არე, სადაც ვაპირებთ მის შექმნას, შემდეგ ავირჩიოთ სასურველი ფონტი. მონიშვნისას ვდგებით უჯრაზე A1 და ვაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკის აუშვებლად და ვნიშნავთ…

 

შევქმნათ პრეზენტაციის ფაილი (PowerPoint 2007)
PowerPoint-ის ამუშავებისას ავტომატურად იქმნება პრეზენტაციის ახალი ფაილი. მომხმარებელს შეუძლია ერთდროულად შექმნას და გამოიყენოს რამდენიმე პრეზენტაცია. პრეზენტაციის ახალი ფაილის შექმნა შეიძლება შემდეგნაირად განხორციელდეს: Office Button მენიუში New ბრძანების შერჩევით, რომლის შემდეგაც გაიხსნება New Prezentation დამატებითი…

 

შევქმნათ დიაგრამა Excel-ში (2003)
დიაგრამის შესაქმნელად Excel-ში არსებობს უამრავი ფუნქციები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამოირჩიოთ უამრავი დიაგრამის სახეობიდან ერთ-ერთი, დაუმატოთ გარკვეული მონაცემები დიაგრამაში, დააფორმატოთ ე. წ. ლეგენდა და ა. შ. მაგალითისთვის ავაგოთ დიაგრამა კერძოდ, შემოსავლების და გასავალისთვის.

 

დავაყენოთ Microsoft Office 2010 Pro (არაოფიციალური)
ისეთი პროგრამები როგორიცაა - Microsoft PowerPoint, Outlook, Access, Word, Excel და სხვა მრავალი, მოყვება როგორც წესი Microsoft Office Professional პაკეტს. მიმდინარე ინსტრუქციაში განვიხილავთ თუ როგორ გადმოვიწეროთ Microsoft Office, საიდან გადმოვიწეროთ და როგორ გავხადოთ ლიცენზირებული…