ჰეპატიტი

ვიმკურნალოთ ჰეპატიტი (ხალხური მეთოდები)
ჰეპატიტის დროს მიიღებენ კოთხოჯის ფესურას ნაყენს. ნაყენის დასამზადებლად მიჰყევით ინსტრუქციას ყურადღებით.