ჰაერი

როგორ გავუფრთხილდეთ ტვინს
ტვინი ადამიანის კომპიუტერია, მისი დახმარებით ადამიანი ახერხებს ქმედებას. ჩვენ ყველას გვაქვს ცუდი ჩვევები რითაც ზიანს ვაყენებთ ამ ერთობ ჩვენთვის საჭირო ორგანოს. გაეცანით ამ ცუდ ჩვევებს და შეეცადეთ, რომ გაითვალისწინოთ. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობასა და…