წებო

როგორ გამოვიყვანოთ წებო ტანსაცმლიდან
სხვადასხვა სიტუაციებში წებოსთან მუშაობისას შეიძლება უნებლიეთ ტანსაცმელი დაილაქავოთ წებოთი. ამ შემთხვევაში კი აუცილებელია ლაქა მაშინვე მოაცილოთ ტასაცმელს. ქვემემოთ მოყვანილ ინსტრუქციაში გაითვალისწინეთ, რომ აღწერილი მაგალითები გამოიყენება მხოლოდ ნატურალურ ქსოვილზე, არავითარ შემთხვევაში სინთეთიკურზე.

 

როგორ დავაწებოთ აუზი
ბოლო პერიოდში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მცირემასშტაბური გასაბერი აუზები. ისინი გამოირჩევიან კონფორტულობით: მარტივად იბერებიან, მარტივად გადაადგილდებიან, არ ითხოვენ დიდ ფინანსურ დანახარჯს. მაგრამ ხშირად ზიანდებიან მოუმზადებელ ზედაპირზე გაყენებისას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა დგამენ ეზოში ან ქვიან ზედაპირზე.…