წარმატება

დავსახოთ მიზანი, რომ მივაღწიოთ წარმატებას ბიზნესში (ზოგადი რჩევები)
ჩვენში ადამიანები ესწრაფვიან წარმატებას, მაგრამ არ ფლობენ მისი მიღწევის ტექნოლოგიებს. ამ ეტაპზე, თქვენ გჭირდებათ ჩამოყალიბდეთ თქვენს მიზნებში, ნათლად განსაძღვროთ რა გსურთ და რა გაკლიათ იმისათვის, რომ ის მიიღოთ. წარმატებას, რომ მიაღწიოთ საჭიროა გახდეთ ზუსტად…