ძრავის ზეთი

შევარჩიოთ ავტომობილის ძრავის ზეთი
ყველა მძღოლს არ აქვს იმდენი გამოცდილება, რომ სწორად შეარჩიოს ძრავის ზეთი საკუთარი ავტომობილისათვის, რის გამოც ძრავა ხშირად ზიანდება. საჭიროა ზეთების ბრენდებისა და სახეობების შესწავლა იქამდე, სანამ შეიძენთ რომელიმე მათგანს.