ძლიერი ადამიანი

ვიცხოვროთ ძლიერი ადამიანის ცხოვრების წესით (კ. ნიშის მიხედვით)
იმისათვის, რომ იყოთ წარმატებული, ბედნიერი და დღეგრძელი ადამიანი, საჭიროა ძლიერი ნერვული სისტემა. ნერვული სისტემის ჩამოყალიბებისათვის კი საჭიროა თავს გაუკეთოთ მობილიზება, შეძლოთ გრძნობებისა და ემოციების კონტროლი. გაითვალისწინეთ ქვემოთ მოყვანილი რჩევები და თქვენ აუცილებლად შეატყობთ ცვლილებებს…