ძაღლი

დავიცვათ თავი ქუჩაში ავი ძაღლისგან
ჩვენს დროში ქუჩაში გვხვდება ბევრი უპატრონო მაწანწალა ძაღლი რომლებსაც შეუძლიათ სერიოზული პრობლემა შეუქმნან ადამიანის ჯანმრთელობას, ასევე, რომ ვიყოთ გულახდილები ბევრი პატრონიანი ძაღლიც არ არის შესაბამისი მეთვალყურეობის ქვეშ როგორც ამას საჭიროება მოითხოვს.…