ცხოველი

როგორ მოვუაროთ ცხვარს
ცხვარი წყვილჩლიქოსანი მცოხნელი ცხოველების გვარი ძროხისებრთა ოჯახისა. კვების ნორმები ითვალისწინებს ცხოველთა უზრუნველყოფას ენერგიაზე, საზრდო და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებზე, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია ცხოველის ცოცხალ მასაზე, ნაკვებობაზე, პროდუქტიულობის დონეზე (მატყლის ნაპარსი, მერძეულობა, სპერმის ხარისხი და…