ციტრუსი

როგორ ვებრძოლოთ ციტრუსოვანთა მავნებლებს
საქართველოს ნიადაგურ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე სასოფლო სამეურნეო კულტურათა მოვლა-მოყვანა, მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და შენარჩუნება, მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვის და პესტიციდების გამოყენების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. მოცემული ინსტრუქცია დაეხმარებათ სასოფლო - სამეურნეო კულტურათა მოვლით დაინტერესებულ ფერმერებს.