ციკლი

მოვიქცეთ მენსტრუალური ციკლის დარღვევებისას
მენსტრუალური ციკლის დარღვევისას საჭიროა სიფრთხილე და ყურადღება. ქალებმა იციან, თუ როგორი უსიამოვნოა ეს - შეფერხებები ვადებში, ზედმეტი ტკივილები, სისხლის ძალზე დიდი რაოდენობა. ყოველივე ამის თავიდან ასაცილებლად არსებობს რამოდენიმე ხალხური რეცეპტი, რომელიც მოკლედ გადმოცემულია ინსტრუქციის…

 

შევქმნათ ახალი პროდუქტი (სასიცოცხლო ციკლი)
ჯერ ერთი, ჩვენ ვსაუბრობთ სასიცოცხლო ციკლის გამარტივებულ მოდელზე. ნებისმიერი ფირმა, რომელსაც დოკუმენტურად გაუფორმებია ახალი პროდუქტების შემუშავების პროცესი, წაწყდომია გაცილებით უფრო რთული მოდელის შექმნის აუცილებლობას, რომელიც მოიცავდა არა მარტო დიდი რაოდენობით ძირითად სტადიებს, არამედ რიგ…