ყიდვა

გამოითვლება სავალუტო ფორვარდის ყიდვა-გაყიდვის ფასი
სავალუტო ფორვარდული გაცვლითი კურსის გამოთვლა ხდება შესაბამისი კალკულაციის საფუძველზე. ფორვარდული კურსი დამოკიდებულია შესასყიდი/გასაყიდი ვალუტის მიმდინარე გაცვლით კურსზე და ამ ორი ვალუტის საპროცენტო განაკვეთების სხვაობაზე. მაგალითად, თუ საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაზე ნაკლებია ლარის საპროცენტო განაკვეთებზე,…

 

დავარწმუნოთ მომხმარებელი პროდუქტის ყიდვაში (ზოგადი რჩევები)
ხელშეწყობა ნებისმიერ პროდუქტზე გამყიდველისგან მოითხოვს გარკვეულ დროს და დამატებით ხარჯებს. მყიდველი მაღაზიაში შესვლისას, ყურადღებას ამახვილებს მისთვის ნაცნობ ბრენდებზე ამიტომ, კიდევ უფრო ხარისხიანი, მაგრამ არა რეკლამირებადი საქონელი რჩება დახლებზე.