ქართული ნაწერი

შევინახოთ ქართული ნაწერი Notepad-ში
ხშირად ხდება ისე, რომ გვჭირდება ტექსტურ დოკუმენტში ქართულად წერა. თუმცა მისი დამახსოვრება გარკვეულ პრობლემებთანაა დაკავშირებული, საჭიროა მივუთითოთ სწორი კოდირება, რის შემდეგაც შენახული ფაილი დაიმახსოვრებს თქვენს ნაწერს და მოცემულ ფაილში შეგეძლებათ მომავალშიც განაგრძოდ ქართულად წერა.