ქათმის ბულიონი

დავამზადოთ ქათმის ბულიონი კლეცკებით (A LA SOLFERINO)
ქათმის ბულიონი კლეცკებით (A LA SOLFERINO) -ს მომზადების ინსტრუქცია.