ფრაგმენტი

გავაკეთოთ მყარი დისკის დეფრაგმენტაცია
დეფრაგმენტაცია - ფაილის სხვადასხვა ნაწილების (ფრაგმენტების) გაერთიანების პროცესია. ცარიელ დისკზე ჩაწერისას დიდი ფაილების შენახვა ხდება მეზობელ კლასტერებში (უჯრებში), მაგრამ როცა დისკი შევსებულია, მაშინ ისინი ინახება თავისუფალ კლასტერებში, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა ადგილზე მდებარეობდნენ, რაც ანელებს…

 

ამოვჭრათ სიმღერიდან მონაკვეთი (პროგრამის გარეშე)
აუდიო ფაილის დამუშავების შესაძლებლობა საკმაოდ გამოსადეგია მათთვის, ვინც თავად ქმნის რინგტონებს ტელეფონისათვის, აკეთებს პრეზენტაციას ან უბრალოდ სურს შეინახოს სასურველი მელოდია. განსაკუთრებით მოსახერხებელია ამ საკითხის სხვადასხვა პროგრამების გადმოტვირთვისა და დაყენების გარეშე გადაწყვეტა. ამისათვის გთავაზობთ რამდენიმე…