ფანტა

განვივითაროთ წარმოსახვა (ფანტაზია) თამაშების საშუალებით
ადამიანის ფანტაზია მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის აზროვნებასთან და წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მთლიანად არის გაჟღენთილი კრეატიულობით. წარმოსახვისას ადამიანი წარმოიდგენს მხოლოდ იმას რაც მისთვის უკვე ნაცნობია. არსებობს გარკვეული მეთოდიკები რითაც შეძლებთ განივითაროთ და გაამდიდროთ წარმოსახვა, გაეცანით…