ტყუპები

როგორ იბადებიან ტყუპები
80 - დან 1 შემთხვევაში შესაძლებელია ტყუპი ნაყოფით ორსულობა. თუ თქვენს ოჯახში ტყუპები გყავთ ეს ალბათობა იზრდება.