სტატუსი

განვაახლოთ Facebook-ის სტატუსი Google+ -ის მეშვეობით
Facebook ყველა თავის მომხმარებელს სთავაზობს პერსონალურ ელექტრონულ მისამართს, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია სტატუსების და სურათების განახლება სისტემაში შესვლის გარეშე. ხშირად ჩნდება პრობლემა, როცა მომხმარებელს უწევს სხვადასხვა სოციალურ ქსელში იდენტური ინფრომაციის გავრცელები, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს ძალიან…