სტატიის გეგმა

როგორ ავისრულოთ ოცნება?
ყოველდღიურად ახალ-ახალი სურვილები გვიჩნდება, თუმცა არსებობს ოცნებები, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობს ჩვენში. ვიღაც მთელი გულით ცდილობს სასურველის მიღწევას და ყველაფერს აკეთებს ამისათვის. ვიღაც კი მისნის მიღწევას სასწაულებს უკავშირებს და უბრალოდ განაგრდსობს ოცნებას. არსებობს…

 

როგორ დავწეროთ კარგი სტატია
სტატიის კარგად დაწერის უნარი უბრალოდ აუცილებელია მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის, ჟურნალისტებისათვის, პედაგოგიური და სხვა სახის მუშაკთათვის. თანამედროვე მსოფლიოში, სადაც ყველაზე ძვირი პროდუქტი ხდება ინფორმაცია, კარგი სტატიების ავტორებს შეუძლიათ გამოიმუშავონ საკმაოდ დიდი თანხა, სახლიდან გაუსვლელად. ზოგჯერ…

 

როგორ დავწეროთ ბიზნეს პროექტი
პროექტის აღწერა არის სააპლიკაციო ფორმის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ გვერდს. აღნიშნული პუნქტი სასურველია დაიყოს ქვეპუნქტებად, რომელშიც გაერთიანდება შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 

შევქმნათ წარმატებული ბიზნეს პროექტი
ბიზნეს პროექტი თავის თავში მოიაზრებს ყურადღებიან გაანგარიშებას და უნარს, თავად გათვალო სამეწარმეო საქმიანობა. იგი შეიძლება შედგენილი იყოს, როგორც მთლიანად ორგანიზაციის ან ცალკეული ბიზნეს პროექტის სახით. იმუშავეთ ბიზნეს პროექტის დანიშნულებაზე, შემდეგ მის მიზანზე. თავის…

 

შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)
ბიზნეს-გეგმა-ეს არის პროგრამა, რომელიც აღწერს კომპანიის საქმიანობას, პროდუქტზე, მომსახურებაზე, იმფორმაცია წარმოებაზე და ასევე ორგანიზაციის ეფექტურობაზე. სწორი დაგეგმარება ხელს უწყობს ფირმის სწორი მუშაობა და მოგების გაზრდა. სერიოზულად მიუდექით ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, რადგან შემდეგი წლები ფირმა…

 

ავირჩიოთ ბიზნეს იდეა (ზოგადი რჩევები)
ერთ-ერთი ალტერნატიული გადაწყვეტილებაა, დაიწყო საკუთარი ბიზნესი. წარმატებისთვის საჭიროა დეტალურად შევიმუშაოთ ბიზნეს იდეა. ეს არის ერთგვარი შედეგი, რომლის დახმარებითაც თქვენ ხართ წარმატებული ადამიანი.