სროლა

მოვემზადოთ გასროლისათვის (ზოგადი რჩევები)
ზუსტი სროლის მიღწევა სათანადო მომზადების გარეშე შეუძლებელია. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ზუსტი გასროლა, საჭიროა გავთიშოთ გონება , მობილიზება გავუკეთოთ ნებისყოფას, ყურადღებას, ძალასა და ვიფიქროთ მხოლოდ იმ მოქმედებათა კომპლექსის შესრულებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიზანში გარტყმას.