სკაიპის ისტორია

წავშალოთ სკაიპის ისტორია (წერილები)
სკაიპში ისტორიის წაშლა, არც ისე რთული თემაა და ზოგადად, ნებისმიერ ცნობილ პროგრამებში ამა თუ იმ ფუნქციის გამოყენება უფრო მარტივია, ვიდრე ჩვენ გვგონია. საჭიროა მხოლოდ დოკუმენტაციის გაცნობა, თუმცა აქვე ავღნიშნოთ, რომ ამ ყველაფერში გარკვეული დრო…