სისხლჩაქცევები

ვუმკურნალოთ სხეულზე სისხლჩაქცევებს (ხალხური მედიცინა)
მათ ვისც აწუხებს სისხლჩაქცევები სხეულზე, შეუძლიათ მიმართონ ხალხურ მედიცინას და მისი გამოყენებით გადაჭრან მოცემული პრობლემა. გაეცანით ინსტრუქციას.