სიბოლოს შეყვანა

შევიყვანოთ ფორმულები Microsoft Word 2007-ში
არსებობს ფორმულების ხელით შეყვანის ორი მექანიზმი: სიმბოლებითა და ტრაფარეტებით (შაბლონებით), მაგრამ პრაქტიკაში ისინი ერთდროულად გამოიყენება. რთულ ფორმულებში ცალკეულ ერთწევრებს შაბლონების დახმარებით ქმნიან, მიღებულ ელემენტებს კი ერთმანეთში აკავშირებენ ცალკეული სიმბოლოების დახმარებით. აი, ძირითადი წესები, რომლებითაც…

 

შევიყვანოთ სიმბოლოები Microsoft Word 2007-ში
სიმბოლოების კომპლექტი, რომლებიც კლავიატურის კლავიშებზე არიან გამყარებულნი, მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. ისინი ასზე ცოტა მეტია, არადა, ამ დროს თანამედროვე დოკუმენტ-ბრუნვის ამოცანები ათასობით სიმბოლოს ითხოვენ. იმ ნიშნების შესაყვანად, რომლებიც არ არის კლავიატურაზე, Microsoft Word ტექსტურ პროცესორში…