სერტიფიკატი

როგორ ჩავაბაროთ TOEFL-ის ტესტი
ინგლისური ენის ტესტი, როგორც უცხოური ენის გამოცდა, აფასებს ინგლისური ენის ცოდნას არაინგლისურენოვან ხალხში და გამოიყენება უნივერსიტეტების მიერ იმისათვის, რომ შეაფასონ უცხოელი სტუდენტების განაცხადები. TOEFL ამოწმებს თქვენს ცოდნას წაკითხულის, მოსმენილის, ლაპარაკის და წერითი უნარების შემოწმების…