საუბრის წამოწყება

როგორ წამოვიწყოთ საუბარი მყიდველთან
ყველას მოგეხსენებათ, რომ გაყიდვები მეტწილად დამოკიდებულია უშუალოდ კლიენტისა და კონსულტანტის კომუნიკაციაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სერვისის ხარისხი თანდათან უმჯობესდება წინა წლებთან შედარებით, მაინც არ არის სასურველ მდგომარეობაში. კლიენტთან კონტაქტის დამყარება გლობალურად აქტუალური პრობლემა არის…

 

ჩავიწეროთ Skype-ს საუბარი (MP3 Skype Recorder)
ალბათ ხშირად გაგჩენიათ სურვილი, რომ შეგძლებოდათ Skype-ში გამართული საუბრის კომპიუტერში ჩაწერა. მას შემდეგ რაც გაეცნობით ამ ინსტრუქციას, მარტივად შეძლებთ მარტივი პროგრამის - MP3 Skype Recorder-ის საშუალებით თქვენთვის სასურველი ზარის MP3 ფორმატში ჩაწერას.