რეფერატის დაწერა

როგორ დავწეროთ კარგი სტატია
სტატიის კარგად დაწერის უნარი უბრალოდ აუცილებელია მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის, ჟურნალისტებისათვის, პედაგოგიური და სხვა სახის მუშაკთათვის. თანამედროვე მსოფლიოში, სადაც ყველაზე ძვირი პროდუქტი ხდება ინფორმაცია, კარგი სტატიების ავტორებს შეუძლიათ გამოიმუშავონ საკმაოდ დიდი თანხა, სახლიდან გაუსვლელად. ზოგჯერ…

 

როგორ დავწეროთ ანგარიში (რეპორტი)
სამხედრო საქმეში მცირე ანგარიშ უწოდებენ რეპორტს (ფრ. raport) – ოფიციალური სიტყვიერი ან წერილობითი ანგარიში ქვედა საფეხურზე მდგომისგან ზედა საფეხურზე მდგომისათვის. რეპორტი შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას შესრულებული სამუშაოს შესახებ ან რაიმე სახის მიმართავ უფროსობისადმი. ანგარიშის შედგენის…

 

როგორ დავწეროთ მოთხრობის შინაარსი
ნაწარმოების შინაარსის დაწერა საკმაოდ მარტივია. მთავარი მონდომება, ყურადღებით წაკითხვა და კარგად გააზრებაა. შინაარსში უნდა აისახოს ნაწარმოების მთავარი სათქმელი (მოკლედ). შეგვიძლია მაქსიმალურად შევამოკლოთ "მეორე ხარისხოვანი" რაღაცეები ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ არ დავწეროთ ან…

 

როგორ დავწეროთ ავტობიოგრაფია
კარგ სამსახურში მიღებისას ხშირად დამსაქმებელი რეზიუმეს (CV) გარდა ითხოვს ავტობიოგრაფიასა და დახასიათებას. იმაზე, თუ როგორ დავწეროთ CV ხელმისაწვდომია საკმაოდ დიდი რაოდენის ინფორმაცია, მაგრამ ავტობიოგრაფიისა და დახასიათების დაწერის შესახებ მასალა ბევრად უფრო რთული საპოვნელია. მითუმეტეს,…

 

როგორ დავწეროთ რეფერატი
რეფერატი არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელიც უნდა შეასრულოს აპლიკანტმა და დაიცვას საგამოცდო-საექსპერტო საბჭოს წინაშე. რეფერატით უნდა გამოვლინდეს აპლიკანტის კვლევის ინტერესის სფერო, მისი აკადემიური დონე დარგობრივი სფეროს ფარგლებში და მეცნიერული კვლევის უნარი.