რელიგიები

დავიცვათ ეთიკა რელიგიურ თემებზე საუბრისას
საჭიროა თქვენთვის უცხო რელიგიების მინიმალურ დონეზე ცოდნა. მნიშვნელოვანია იცოდეთ თუ რა შეიძლება და რა არის აკრძალული ამა თუ იმ რელიგიის მიმდევართათვის. მათი წეს-ჩვეულებებისა და არკძალვების ცოდნა დაგეხმარებათ ურთიერთობის დროს არასწორი ფრაზებისა და მოქმედებების თავიდან…