რეკლამის გაქრობა

გავთიშოთ SMS - რეკლამები (ბილაინის აბონენტებისათვის)
თუ თქვენ ხართ ბილაინის აბონენტი, ხოლო სხვადასხვა კომპანიების SMS რეკლამებმა თავი მოგაბეზრათ, თქვენ შეგიძლიათ ის გათიშოთ სულ რამდენიმე წუთში. ინსტრუქცია იხილეთ სრულად

 

როგორ დავწეროთ ტექსტი რეკლამისათვის
რეკლამის მიზანია რეკლამირებული საქონლის გაყიდვების გარზდა. ტექსტის შედგენისას, აუცილებელია ამ მიზნის გათვალისწინება. არ დაწეროთ გრძელი, რთული ფრაზები, რეკლამა უნდა იყოს მარტივი და გასაგები. სარეკლამო ტექსტის დაწერისას საჭიროა ბევრი პარამეტრის გათვალისწინება: სამიზნე აუდიტორია, ბაზარზე არსებულიმდგომარეობა,…

 

მოვაშოროთ რეკლამები Opera-დან (AdBlock)
სულ რამდენიმე მარტივი მოქმედების შესრულებით თქვენ შეძლებთ Opera-ზე AdBlock-ის დაყენებას, რის შემდეგაც გაქრება ინტერნეტში არსებული ყველა უაზრო, შემაწუხებელი რეკლამა. საჭიროა მხოლოდ ჩანართის არჩევა და 2ჯერ ღილაკზე დაჭერით მისი ინსტალაცია.

 

მოვაშოროთ რეკლამები Mozilla Firefox-დან (AdBlock)
Mozilla Firefox-ზე რეკლამების მოსაშორებლად საკმარისია მხოლოდ რამდენიმე მარტივი მოქმედების შესრულება, რომელთა შედეგადაც თქვენს ბრაუზერზე დაინსტალირდება ჩანართი AdBlock. ეს პროცედურა მხოლოდ 2-3 წუთს წაგართმევ, რის შემდეგაც თქვენ შეგიძლიათ დაივიწყოთ სხვადასხვა სახის უაზრო რეკლამების არსებობის შესახებ.

 

მოვაშოროთ რეკლამები Google Chrome-დან (AdBlock)
Google Chrome-ს მომხმარებელთათვის ძალიან მარტივი და სწრაფი გზა რეკლამების გასაქრობად არის პატარა ჩანართის, AdBlock-ის დაყენება. ეს არის მოცემული ბრაუზერი ყველაზე პოპულარული პროგრამა (Extention), რომელსაც 15 მილიონ მომხმარებელზე მეტი იყენებს. მისი Chrome-სათვის დამატებით თქვენ სამუდამოდ…