პლაგიატორობა

როგორ ავარიდოთ თავი პლაგიატს
პლაგიატი მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგში სხვისი შემოქმედების, სხვისი იდეებისა და გამოგონებების გააზრებული მითვისებას ნიშნავს. ხშირად ავტორები ნაშრომის წერისას არ ითვალისწინებენ წყაროდან აღებული ინფორმაციის სწორად გადმოცემის წესებს და საქმე გვაქვს ხოლმე პლაგიატთან. ასეთმა ქმედებამ შეიძლება…