ნუნები

მოვუაროთ კანს ფრჩხილების გარშემო
ბევრი ადამიანი იკვნიტავს ფრჩხილებს, როცა ისინი ნერვიულობენ ან რამით არიან გაღიზიანებულნი. ხანდახან ისიც შესაძლებელია, რომ მათ მოიჭამონ კანი ფრჩხილების გარშემო (ნუნები). იმისათვის, რომ გქონდეთ ლამაზი და ჯანმრთელი ფრჩხილები, მიჰყევით ქვემოთ მოყვანილ რჩევებს ნაბიჯ-ნაბიჯ.